• Litwa
  • 3 maja, 2016 6:02

225. rocznica Konstytucji 3. Maja

Dzisiaj obchodzimy 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3. Maja – pierwszej ustawy zasadniczej w Europie i drugiej, po amerykańskiej, na świecie. Ambasada RP w Wilnie zaprasza na uczczenie tej daty podczas tradycyjnej uroczystości przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na Rossie. Tymczasem we wtorek politycy litewscy i delegacja Senatu oraz Sejmu RP wzięli udział w ceremonii w Pałacu Władców.

zw.lt
225. rocznica Konstytucji 3. Maja

Fot. lrs.lt

„Stosunki z Polską były dla nas ważne nie tylko w ostatnich latach, lecz także w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zdaje się, że za okres odzyskania przez Litwę niepodległości mieliśmy czas na przemyślenie znaczenia Konstytucji 3 maja – od dość długo panującej czarno-białej oceny do spokojnego i analitycznego przemyślenia jej zalet i wad” – powiedział podczas uroczystości wiceprzewodniczący sejmu Gediminas Kirkilas.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz złożył gościom wieczoru wideopozdrowienia. Podkreślił, że Rzeczypospolita Obojga Narodów i jej konstytucja są pierwszymi przykładami integracji narodów w Europie. „To model, do którgo dzisiaj dąży Unia Europejska”.

„Spisane w konstytucji drogowskazy reform społecznych narzuciły kierunek przyszłym pokoleniom -wszystkie powstania odbywające się w XIX w. na Litwie i w Polsce przeciwko Rosji odbywały się pod sztandarem idei Konstytucji 3 Maja. Konstytucja otworzyła nową perspektywę rozwoju obu państw” – mówiła z kolei przewodnicząca sejmu Loreta Graužinienė.

Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc akcentowała zdolność twórców konstytucji do szukania kompromisów.

„Był to wyraz mądrości i odpowiedzialności naszych elit, dla których wolna, suwerenna, silna i współczesna Rzeczpospolita była największą wartością. Podstawowa wersja Konstytucji 3 Maja uczyniła Rzeczpospolitą jednolitym państwem, już po czterech miesiącach jednak Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów przywróciło dualizm Litwy i Polski” – podkreśliła polityk.

Konstytucja 3. Maja – pierwsza ustawa zasadnicza w Europie i druga, po amerykańskiej, na świecie. W kwietniu 2015 roku otrzymała prestiżowy Znak Dziedzictwa Europejskiego (European Heritage Label), jako jeden z dwudziestu wówczas obiektów w Europie. Ponadto w 2014 roku historyczny dokument został wpisany na listę krajową programu UNESCO „Pamięć Świata”.

PODCASTY I GALERIE