• Litwa
  • 31 grudnia, 2019 18:45

2020 rok: 7 nowości w oświacie

Wyższe wynagrodzenia pracowników oświaty Od 1 września 2020 r. wynagrodzenie nauczycieli ma wzrosnąć o ok. 10 proc. Oznaczać to może […]

lrt.lt
2020 rok: 7 nowości w oświacie

Fot. Joanna Bożerodska

  1. Wyższe wynagrodzenia pracowników oświaty

Od 1 września 2020 r. wynagrodzenie nauczycieli ma wzrosnąć o ok. 10 proc. Oznaczać to może nawet 100 euro więcej „na rękę”. Aż o 30 proc. mają wzrosnąć także wynagrodzenia nauczycieli wychowania przedszkolnego.  Psycholodzy i pedagodzy szkolni zarobią o 4 proc. więcej, a pedagodzy specjalni o 6-4 proc.

2. Dodatkowa lekcja wychowania fizycznego.

Uczniowie klas 7 będą mieć od 1 września 3 lekcje tego przedmiotu w tygodniu.

3. Odnowienie treści programowych

Odnową szkolnych programów zajmą się specjalnie powołane grupy robocze nauczycieli.

4. Zmiana zasad przyjmowania do szkół zawodowych

Kandydaci będą mogli rozpocząć naukę nie tylko od 1 września, ale także w ramach drugiego naboru, na przełomie stycznia i lutego. To propozycja skierowana dla tych, którym nie powiodło się na pierwszym semestrze studiów.

5. Bezpłatne studia licencjackie

Sejm przeznaczył 4 mln. euro na sfinansowanie bezpłatnych studiów I stopnia.

6. Konsolidacja uniwersytetów

W ramach optymalizowania sieci uczelni Uniwersytet Szawelski zostanie przyłączony do Uniwersytetu Wileńskiego.

7. Zmiana organizacji instytutów  badawczych

Centrum Nauk Fizycznych i Technologicznych, Litewski Instytut Energii, Litewski Ośrodek Nauk Rolniczych i Leśnych – oraz Naukowo-Technologiczny Instytutu Fizyki zostaną przekształcone w  Organizację Badań Naukowych i Technologii.

Trzy instytuty nauk społecznych – Litewski Ośrodek Badań Społecznych, Litewski Instytut Prawa, Litewski Instytut Ekonomiki Rolnej – zostaną zreorganizowane i połączone z Litewskim Centrum Nauk Społecznych.

PODCASTY I GALERIE