• Litwa
  • 12 czerwca, 2019 17:29

2 listopada – dniem wolny od pracy?

Od 2020 r. będziemy mieli więcej wolnych dni. Oczywiście jeśli pomysły zaaprobuje Sejm.

BNS
2 listopada – dniem wolny od pracy?

Fot. Joanna Bożerodska

Sejmowy Komitet Spraw Socjalnych i Pracy zaproponował, aby 2 listopada, czyli Zaduszki, byłby dniem wolnym od pracy.

W ten sposób lista dni wolnych zwiększyłaby się do 14.

Pomysłodawcą takie go rozwiązania jest posłanka AWPL-ZChR Wanda Krawczonok. Pomysł poparło siedmiu członków Komitetu.

Komitet odrzucił propozycję Algirdasa Sysasa, aby świętować tylko 1 lub 2 listopada. Zdaniem polityka Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki są dniami wolnymi tylko na Węgrzach, a w 11 krajach UE w ogóle nie są dniami wolnymi.

Komitet odrzucił też propozycję konserwatysty Jurgisa Razmy, który zaproponował skreślić 1 maja z listy świąt.

PODCASTY I GALERIE