• Litwa
  • 5 sierpnia, 2013 11:09

19 proc. wnuków mieszka poza granicami kraju

Z najnowszych badań opinii publicznej wynika, że prawie dwie trzecie litewskich rodzin są bezpośrednio dotknięte emigracją, podaje portal delfi.lt.

delfi.lt
19 proc. wnuków mieszka poza granicami kraju

Fot. Ewelina Mokrzecka

Tylko 35 proc. rodzin nie ma krewnych, którzy wyjechali „za chlebem“. Blisko 65 proc. uczestników sondażu wskazało, że w ich rodzinach są osoby, które emigrowały, bądź wróciły z emigracji. Prawie 15 proc. ma za granicą dzieci, około 12 proc. – rodzeństwo. Emigracja rodziców jest zjawiskiem mniej spotykanym, to dotyczy tylko 2 proc. badanych. Wnuki na obczyźnie ma 19 proc. respondentów.

Sondaż został przeprowadzony przez spółkę Spinetr tyrimai na zlecenie delfi.lt.

PODCASTY I GALERIE