• Litwa
  • 11 września, 2019 11:18

17 proc. spółek są gotowe przyjąć do pracy osobę niepełnosprawną

Tylko 17 proc. spółek są w trakcie półrocza gotowe przyjąć do pracy osobę niepełnosprawną, wynika z badania Stowarzyszenia pracujących osób niepełnosprawnych.

BNS
17 proc. spółek są gotowe przyjąć do pracy osobę niepełnosprawną

BNS/Irmantas Gelūnas

„Z pewnością nie jest tak, że wszystkie firmy gardzą niepełnosprawnymi pracownikami. Niektórzy nawet wspomnieli, że spróbują się dowiedzieć, czy jest więcej takich osób, którym można zaoferować pracę. Istnieje jednak ogólne podejście, że człowiek niepełnosprawny ma pracować identycznie jak pracownik zdrowy, w przeciwnym razie raczej nie może się spodziewać pracy ”- komentuje Simona Kunigonytė, szefowa Stowarzyszenia.

Pięćdziesięciu największym pracodawcom w kraju, zatrudniającym od 67 do 3232 osób, zadano proste pytania o to, czy zamierzają rekrutować osoby niepełnosprawne w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, czy też chcieliby dostosować do nich swoje środowisko pracy. Z 26 firm, które zgodziły się wziąć udział w badaniu, dokładnie połowa stwierdziła, że w ogóle nie ma takich pracowników.

Z pozostałej ilości firm 33 proc. nie wiedziało, czy ma przyjąć więcej osób niepełnosprawnych, a kolejne 17 proc. odpowiedziało, że nie zamierza tego robić. Z drugiej strony, pozostałe 17 proc. przedstawicieli biznesu powiedziało, że planują szukać pracowników niepełnosprawnych i kolejne 33 proc. nie wykluczyło takiej możliwości.

Kunigonytė jest zadowolona, że komentarze niektórych firm biznesowych brzmią zachęcająco: niektóre firmy stwierdziły, że są skłonne zatrudnić osoby niepełnosprawne w przyszłości bez żadnych oddzielnych deklaracji, podczas gdy inne nadal się interesują, co można zrobić w tej dziedzinie. Jednak takich osób jest wciąż zbyt mało.

„Siedemnaście procent spółek, które rzeczywiście czekają na pracowników niepełnosprawnych, to więcej, niż kropla w morzu, ale mniej, niż morze w oceanie. Uderza mnie przede wszystkim to, że duzi pracodawcy, deklarując społecznie odpowiedzialne pomysły biznesowe, zwykle akceptują osoby najmniej niepełnosprawne. O wiele trudniej jest znaleźć miejsce dla osób z niepełnosprawnością powyżej 30, a nawet ponad 50 procent”- twierdzi rzeczniczka Stowarzyszenia.

Z tych powodów, według danych ankietowych, niektórzy pracownicy starają się w ogóle ukryć swoją niepełnosprawność. Wiele firm ma pytania dotyczące tego, jak zintegrować osoby niepełnosprawne z innymi pracownikami. Jednak tylko trzy z ankietowanych firm przyznały, że ponoszą dodatkowe koszty związane z rekrutacją takich pracowników.

PODCASTY I GALERIE