• Litwa
  • 14 sierpnia, 2013 14:08

15 tys. studentów będzie studiowało na miejscach finansowanych przez państwo

W nowym roku akademickim na krajowych uniwersytetach i w kolegiach będzie studiowało ponad 28 tysięcy studentów pierwszego roku, z czego 15 tys. na miejscach finansowanych przez państwo.

BNS
15 tys. studentów będzie studiowało na miejscach finansowanych przez państwo

Z tych ostatnich 8 tys. będzie studiowało na uniwersytetach, 7 tys. – w kolegiach.

Najwięcej studentów pierwszego roku rozpocznie studia na Uniwersytecie Wileński – 3 tys. 638 osób, Kowieńskim Uniwersytecie Technologicznym – 1 tys. 871 osób oraz na Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Gediminasa – 1 tys. 880 osób.

W tym roku na studia wyższe dostało się 35 tys. 500 przyszłych studentów, jest to o 10 proc. mniej chętnych w porównaniu z rokiem ubiegłym.

PODCASTY I GALERIE