• Litwa
  • 15 czerwca, 2021 6:08

15 czerwca – Dzień Okupacji i Ludobójstwa

15 czerwca 1940 r. Armia Czerwona siłą przejęła Litwę. Był to kres niepodległości krajów bałtyckich na ponad 50 lat.

zw.lt
15 czerwca – Dzień Okupacji i Ludobójstwa

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila

Według paktu Ribbentrop-Mołotow Litwa miała się znaleźć w niemieckiej strefie wpływów. Wszystko się zmieniło we wrześniu 1939 roku.

Litwa i Związek Sowiecki związały się traktatem, na mocy którego Litwie zostało przekazane Wilno i zachodnia część Wileńszczyzny. Litwa zatem wyraziła zgodę na powstanie na jej terytorium sowieckich baz wojskowych. 

Z Wilna i okolic zesłano w głąb Rosji ponad 35 000 osób. Sporą ich część stanowili Polacy. Druga fala wywózek nastąpiła przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 r. Liczba deportowanych w latach 1940-1941 sięga 100 000 osób.

Na podstawie: dzieje.pl

PODCASTY I GALERIE