• Litwa
  • 2 kwietnia, 2015 16:18

Już 64 kandydatów wyraziło gotowość odbycia zasadniczej służby w wojsku, podaje resort ochrony kraju. Resort odnotowuje, że ochotnicy będą mieli pierwszeństwo przy wyborze miejsca służby.

BNS

Fot. Fot. BFL/Butautas Barauskas

Dane dotyczące liczby kandydatów do poboru będą podawane codziennie. Pierwszy pobór do wojska rozpocznie się od 11 maja.

Od tego dnia będą sporządzane listy poborowych i wysyłane droga pocztową wezwania do wojska. Po wznowieniu poboru do wojska będą powoływani mężczyźni w wieku 19-26 lat, przede wszystkim ochotnicy, przypomina ministerstwo ochrony kraju. Listy poborowych będą zamieszczone na stronie internetowej resortu. Mężczyzna, który otrzyma wezwanie w terminie wskazanym będzie miał obowiązek stawienia się do regionalnej służby poboru, po czym dostanie skierowanie na badania medyczne.

Pierwsi poborowi trafią do koszar w sierpniu – wrześniu, druga fala poboru przypadnie na listopad – grudzień. W tym roku planuje się powołać 3 tysiące mężczyzn.

PODCASTY I GALERIE