• Litwa
  • 1 lipca, 2024 9:20

13 nowych dochodzeń w sprawie handlu ludźmi w zeszłym roku

W zeszłym roku wszczęto 13 nowych dochodzeń w sprawie handlu ludźmi, jednak nie wszystkie samorządy w kraju są w stanie zapewnić im pomoc. W sporządzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przeglądzie sytuacji w zakresie zwalczania handlu ludźmi na Litwie za rok 2023 wskazano, że w siedmiu postępowaniach handel ludźmi miał miejsce na terenie kraju.

BNS
13 nowych dochodzeń w sprawie handlu ludźmi w zeszłym roku

W czterech toczących się dochodzeniach obywatele Litwy byli wykorzystywani za granicą: w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Belgii i Niemczech.

Za ofiary handlu ludźmi uznano 15 osób: 3 kobiety i 12 mężczyzn. Dwie z kobiet były obywatelkami Wenezueli, a jedna Ukrainką. Dziesięciu mężczyzn to obywatele Litwy oraz po jednym obywatelu Kirgistanu i Uzbekistanu.

Z przeglądu wynika, że osiem osób zidentyfikowanych w ubiegłym roku w śledztwach jako ofiary handlu ludźmi znajdowało się w grupie wiekowej 21-30 lat, cztery w grupie wiekowej 31-40 lat, dwie w grupie wiekowej 18-20 lat, a jedna miała ponad 41 lat.

Nie wszystkie samorządy są gotowe do udzielania pomocy osobom dotkniętym handlem ludźmi, nie posiadają w tym celu miejsc noclegowych i nie wszystkie współpracują z organizacjami pozarządowymi.

Kristina Mišiniene, dyrektor Centrum Zwalczania Handlu Ludźmi i Wyzysku, stwierdziła, że „obecnie obserwuje nierówne, nieskoordynowane zarządzanie walką z handlem ludźmi, a także niewielkie zmiany w samorządach”. Oceniła jednak reakcję Litwy na handlarzy ludźmi jako wystarczająco zdecydowaną, choć nadal mocno upolitycznioną.

PODCASTY I GALERIE