• Litwa
  • 21 marca, 2018 12:13

1/3 nauczycielskiego etatu na działalność pozalekcyjną

W nowym roku szkolnym zostanie wprowadzone etatowe zatrudnienie nauczycieli. Na etat złoży się 36 godzin tygodniowo.

BNS
1/3 nauczycielskiego etatu na działalność pozalekcyjną

Fot. Roman Niedźwiecki

Jedna trzecia etatu zostanie przeznaczona na działalność dodatkową, nie związaną z prowadzeniem lekcji.

Ministerstwo Oświaty i Nauki szacuje, że etat nauczycielski będzie liczył 1 512 godzin rocznie, z których 1 008 zostanie przeznaczonych na prowadzenie lekcji. Nauczyciele klas początkowych na prowadzenie lekcji będą mieli do 756 godzin. Więcej czasu będą mogli przeznaczyć na przygotowanie się do prowadzonych zajęć.

Resort zapewnia, że po wprowadzeniu etatowego zatrudnienia nauczyciele będą otrzymywali wynagrodzenie nie tylko za prowadzenie lekcji, lecz również za inną działalność związaną z pracą w szkole.

Zgodnie z obecną metodyką naliczania godzin pracy, tylko 5 proc. ogółu nauczycieli pracuje tygodniowo 36 godzin (2 300 nauczycieli). Po wprowadzeniu etatów ich liczba wzrośnie dziesięciokrotnie.

Za wprowadzenie nauczycielskich etatów od września państwo zapłaci blisko 17,5 mln euro.

PODCASTY I GALERIE