• Litwa
  • 28 kwietnia, 2013 13:52

Więcej osób z wyższym wykształceniem. 8,5 proc. Litwinów zna język polski

Na Litwie rośnie liczba osób z wyższym wykształceniem. Co piąty mieszkaniec kraju ma ukończone studia wyższe. Dane te ogłosił Departament Statystyki Litwy w oparciu o wyniki spisu powszechnego z roku 2011.

BNS
Więcej osób z wyższym wykształceniem. 8,5 proc. Litwinów zna język polski

Fot. Archiwum

W 2011 r. na tysiąc mieszkańców powyżej 10 roku życia przypadało 212 osób z wyższym wykształceniem. Przed dekadą, w roku 2001, wskaźnik ten wynosił 126 osób na tysiąc.

Jak podaje Departament Statystyki, większość osób z wyższym wykształceniem mieszka w mieście. Co prawda, poziom wykształcenia mieszkańców wsi w ciągu ostatnich dziesięciu lat rósł w szybszym tempie. Liczba mieszkańców wsi, mających wykształcenie wyższe, zwiększyła się w porównaniu z rokiem 2001 2,2 raza, podczas gdy liczba wykształconych mieszkańców miast – 1,6 raza.

W 2011 r. 23,7 proc. kobiet i 18, 3 proc. mężczyzn na Litwie miało wykształcenie wyższe. W 2001 r. cyfry te wynosiły odpowiednio 13,5 i 11,5 proc.

Podczas spisu powszechnego zarejestrowano 4,9 tys. niepiśmiennych mieszkańców, co stanowi 0,2 proc. wszystkich mieszkańców kraju.

W roku 2011 78,5 proc. mieszkańców Litwy znało jeden lub więcej język obcy, podczas gdy w roku 2001 wskaźnik ten wynosił 70,6 proc. Według najnowszych danych, 41,6 proc. mieszkańców Litwy zna jeden język obcy, 29 proc. – dwa języki obce, 6,6 proc. – trzy języki, 1,3 proc. mieszkańców – cztery i więcej języków obcych.

W porównaniu z rokiem 2001, z 16,9 proc. do 30,4 proc. wzrosła liczba osób znających język angielski. 63 proc. mieszkańców Litwy zna język rosyjski, 8,5 proc. – polski, 8,3 proc. – niemiecki. Języki angielski i niemiecki są najbardziej popularne wśród młodych mieszkańców kraju: prawie połowa osób ze znajomością języka angielskiego to ludzie w wieku od 15 do 29 lat. Co trzecia osoba, znająca języki rosyjski i polski, miał od 40 do 54 lat.

PODCASTY I GALERIE