Litwa
BNS

11 osób rozpocznie studia w seminariach duchownych Litwy

W tym roku na studia w seminariach duchowych w Wilnie, Kownie i Telszach trafiło 11 mężczyzn. Liczba jest mniejsza niż w roku ubiegłym, kiedy przyjęto 19 osób.

Wileńskie seminarium otrzymało dziewięć zgłoszeń, a do telszańskiego i kowieńskiego siedem. Zgodnie z reorganizacją seminariów rok propedeutyczny klerycy odbędą w Telszach, a później przeniosą się do Kowna.

W chwili obecnej formacja w seminarium trwa łącznie 7 lat. Rozpoczyna się rokiem propedeutycznym, następnie są studia filozoficzno-teologiczne, które trwają sześć lat. Na trzecim roku alumni otrzymują sutanny i od tej chwili są kandydatami na diakonów i księży. Święcenia diakonatu odbywają się na szóstym roku.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!