• Litwa
  • 29 czerwca, 2014 6:02

100 tys. litów za powiadomienie o korupcji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych proponuje wypłacanie wynagrodzeń pieniężnych osobom, które poinformują o przypadkach korupcji. Pieniądze miałyby być wypłacane niezależnie od tego, jak zakończy się dochodzenie przedsądowe na podstawie otrzymanej informacji.

BNS
100 tys. litów za powiadomienie o korupcji

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Ministerstwo ptrzedstawiło rządowi odpowiednie poprawki do rozporządzenia „O wynagrodzeniu za cenną informację o czynach przestępczych, w wyniku których została wyrządzona szkoda państwu”.

Zgodnie z projektem osoby, które poinformują o czynach przestępczych w sferze gospodarki, biznesu, systemu finansowego bądź o korupcji, powinny otrzymać wynagrodzenie niezależnie od wielkości szkody wyrządzonej państwu oraz niezależnie od zakończenia sprawy.

Obecne rozporządzenie zakłada, że jednorazowe wynagrodzenie otrzymać mogą te osoby, przedstawiona przez które informacja została wykorzystana przez organy praworządności.

Zdaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zmiany pozwolą na bardziej efektywną walkę z korupcją.

Maksymalna wielkość wynagrodzenia, dopuszczalna w przypadku informacji o ciężkim przestępstwie o charakterze korupcyjnym, to 100 tys. litów. Do 50 tys. litów gratyfikacji mogą się spodziewać osoby, które poinformują o średniej ciężkości przestępstwie o charakterze korupcyjnym. Do 10 tys. litów otrzymają ci, którzy poinformują o lekkim przestępstwie o charakterze korupcyjnym.

PODCASTY I GALERIE