• Litwa
  • 23 lipca, 2013 16:55

100 mln litów dla kowieńskiego zoo. „Inaczej nastąpi krach”

Do 2019 r. kowieńskie zoo potrzebuje 100 mln litów. Taką kwotę wymienił dzisiaj dyrektor Zoo Aurimas Didžiokas, po tym tym gdy zostało wykonane studium wykonalności.

BNS
100 mln litów dla kowieńskiego zoo. „Inaczej nastąpi krach”

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

Dyrektor podkreślił, że w celu dokonania renowacji zoo, placówka będzie się ubiegała o fundusze europejskie.

„Jeżeli nic nie będziemy robić, w 2026 roku zoo czeka krach. Jest jednak także dobra alternatywa – jeśli dołożymy starań i otrzymamy finansowanie, w roku 2019 rysuje się nowa koncepcja dla tego zoo” – mówi dyrektor Aurimas Didžiokas.

Jako najbardziej pilne prace dyrektor wymienił budowę nowych wybiegów dla zwierząt, sanitariatów, ruchomych schodów, parkingu, komunikacji inżynieryjnych.

Wiosną bieżącego roku Litewskie Zoo zostało pozbawione członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Resort środowiska podał, że zmiana statusu członka na kandydata zaszła z powodu złego stanu naszego ogrodu zoologicznego, głównie z racji niespełniania warunków hodowli zwierząt. Litewski ogród został członkiem organizacji w 1992 r. Co dwa lata stowarzyszenie sporządza raport o stanie ogrodu i może wykreślić poszczególne placówki.

PODCASTY I GALERIE