Zygmunt Bauman w Wilnie

Na zaproszenie Instytutu Polskiego w Wilnie i w Kownie w dniach 29-31 października będzie gościł z wykładami jeden z najwybitniejszych światowych myślicieli, współtwórca koncepcji postmodernizmu – prof. Zygmunt Bauman

zw.lt
Zygmunt Bauman w Wilnie

Fot. Wikipedia

29 października (wtorek) o godz. 17.30 w Sali Teatralnej Uniwersytetu Wileńskiego (Gmach Główny UW, ul. Universiteto 3) wykład prof. Zygmunta Baumana „Online/Offline. Life between two worlds – contradictory or compatible? And to what effect?..“ (Online/Offline. Życie między dwoma światami – sprzeczne czy zgodne? I do jakiego stopnia?..)
Język spotkania: angielski i litewski (z tłumaczeniem symultanicznym)

30 października (środa) o godz. 14.00 w Wielkiej Sali Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie (ul. S. Daukanto 28, Kowno) publiczna dyskusja „The Loss of Sensitivity in the Era of Global (In)Security“ (Utrata wrażliwości w dobie globalnego (nie)bezpieczeństwa)
Dyskusja w języku angielskim.

Zygmunt Bauman (ur. w 1925 r. w Poznaniu, Polska ) – jeden z najwybitniejszych światowych myślicieli, współtwórca koncepcji postmodernizmu. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie następnie wykładał. Od 1968 r. pracował na uniwersytetach w Tel Awiwie i Hajfie. W 1971 r. wyjechał do Anglii, gdzie związał się z Uniwersytetem w Leeds, kierując Katedrą Socjologii, aż do odejścia na emeryturę. Prof. Z. Bauman jest wyjątkowo twórczym politologiem, socjologiem, filozofem, badaczem zagadnień etycznych, historycznych i kulturowych. Od kilkudziesięciu lat Bauman należy do wąskiego grona najbardziej wnikliwych obserwatorów życia społecznego i politycznego w Europie i do najwybitniejszych jego interpretatorów. Podstawowym tematem prac Z. Baumana jest współczesna kultura, jej cechy i zachodzące w niej przemiany.

Organizator: Instytut Polski w Wilnie
Partnerzy: Uniwersytet Wileński, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie

PODCASTY I GALERIE