Zwierzęta polskiego lasu – karty pracy z edukacji językowej

Instytut Polski w Wilnie przygotował serię tematycznych kart pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III. Materiały będą również przydatne dla uczących się języka polskiego jako obcego. Temat serii dotyczy mieszkańców polskich łąk i lasów.

zw.lt
Zwierzęta polskiego lasu – karty pracy z edukacji językowej

Jest to zestaw materiałów do wykorzystania w ramach edukacji językowej – zarówno pracy z tekstem – ortografią i gramatyką, jak i obrazem. Karty pracy rozwijające kompetencje językowe i wyobraźnię, pozwolą odkryć przed najmłodszymi bogactwo polskiej przyrody. Atrakcyjne zadania przyciągną uwagę dzieci zarówno w trakcie zajęć szkolnych, jak i samodzielnej nauki w domu.

Do końca roku ukażą się karty pracy, których głównymi bohaterami będą mieszkańcy lasu i łąki. Każda z nich będzie przedstawiać jedno zwierzę, w tym: bociana, bobra, żubra i inne. Pojedyncze arkusze z zadaniami w rezultacie złożą się na rozdziały indywidualnego, oryginalnego zeszytu ćwiczeń.

Zadaniem dzieci będzie m.in.: opisanie wyglądu zwierzęcia, zapisanie informacji na jego temat, uzupełnienie zdań brakującymi słowami czy ilustracji brakującymi elementami. Nie zabraknie również zagadek, przysłów i poleceń plastycznych. Zadania z karty pracy pozwolą doskonalić znajomości zasad ortografii i poprawnej pisowni. Ponadto, w sposób przystępny i atrakcyjny, zapoznają z wyjątkowymi mieszkańcami lasu i pomogą zrozumieć związek między zmieniającymi się porami roku, a warunkami życia w lesie. Co więcej, wierzymy, że zainspirują do poszukiwań dodatkowych informacji w różnych źródłach, w tym w polskich publikacjach książkowych i czasopismach, znajdujących się w zbiorach Biblioteki Instytutu Polskiego w Wilnie.

Seria została zaprojektowana przez ilustratorkę Patrycję Bluj-Stodulską, która zadbała o szczegóły i atrakcyjność materiałów. Patrycja fascynuje się ilustracją artystyczną, wizją inspirowaną słowem. Jest ilustratorką książek i publikacji prasowych. Prywatnie jest mamą czwórki dzieci i miłośniczką lasu.

Materiały będą dostępne w formie papierowej w Bibliotece Instytutu Polskiego oraz w postaci cyfrowej – do pobrania na stronie internetowej naszej placówki. Pobrane i wydrukowane karty pracy są gotowe do użycia w klasie lub w domu.

W celu przyciągnięcia uwagi – zamiast tradycyjnego bębnienia – uroczyste klekotanie i trzepot skrzydeł!

Pierwszym bohaterem serii jest bocian biały! Dzisiaj pamiętamy o bocianach szczególnie, ponieważ 31 maja obchodzony jest Dzień Bociana Białego.

Święto ma na celu popularyzację wiedzy na temat życia tych ptaków oraz zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby gatunku i rolę jaką pełni w polskiej kulturze i krajobrazie. Ptaki te są bowiem nieodłącznym symbolem polskiej wsi, jednym ze zwiastunów wiosny, symbolem odrodzenia i nowego życia.

  • Polska to europejska ostoja bociana białego. Szacuje się, że w kraju gniazduje ok. 50 tys. par bocianów, a co czwarty przedstawiciel tego gatunku jest urodzonym „Polakiem”.
  • Najwięcej bocianów zasiedla Warmię i Mazury.
  • Pentowo w województwie podlaskim jest jedną z największych kolonii lęgowych bociana białego w Polsce. Będąc w okolicach Tykocina między kwietniem a sierpniem warto wstąpić do posiadłości rodziny Toczyłowskich, gdzie znajduje się siódma w Europie Europejska Wieś Bociania.

Więcej ciekawostek i zagadek o bocianie białym oraz jego bliskim, ale znacznie rzadziej spotykanym, kuzynie można znaleźć w najnowszej serii edukacyjnej Instytutu. Zachęcamy do sięgnięcia po kartę pracy, którą można już znaleźć na stronie www oraz w Bibliotece Instytutu.

O serii „Zwierzęta polskiego lasu“ na stronie internetowej Instytutu: https://tiny.pl/d5cf4.

PODCASTY I GALERIE