Związki Witkiewiczów z Litwą na wystawie w Kownie

W Narodowym Muzeum Sztuki im. Čiurlionisa w Kownie została otwarta wystawa „Anioł i Syn. Witkiewiczowie w Zakopanem i na Litwie” prezentująca sylwetki Stanisława Witkiewicza i jego syna Witkacego. Wystawa jest owocem współpracy Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Narodowego Muzeum Sztuki im. M.K. Čiurlionisa w Kownie pod kuratelą Stefana Okołowicza przy wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie oraz Instytutu Polskiego w Wilnie.

zw.lt

Zastępca dyrektora Narodowego Muzeum Sztuki im. M.K. Čiurlionisa w Kownie Eglė Komkaitė-Baltušnikienė podkreśliła, że prace Stanisława Witkiewicza i Stanisława Ignacego Witkiewicza są eksponowane na Litwie po raz pierwszy.

Wystawa sfinansowana w ramach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

„Jest to owoc wieloletniej pracy i bardzo dziękuję Muzeum Tatrzańskiemu za determinację i przygotowanie tej wystawy. Wystawy nie udałoby się zrobić bez wsparcia instytucji kultury, dlatego serdecznie dziękuję za wsparcie Instytutowi Polskiemu w Wilnie oraz Instytutowi Adama Mickiewicza w Warszawie” – powiedziała Eglė Komkaitė-Baltušnikienė.

Projekt został sfinansowany ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021. Projekt jest częścią koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza międzynarodowego programu kulturalnego POLSKA 100, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021.

Wspólna historia polska i litewska

Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Anna Wende-Surmiak przypomniała, że jest to już trzecia wystawa zaprezentowana przez to muzeum na Litwie.

„Wszystkie one mają związek zarówno z Litwą, jak i z Zakopanem. Wszystkie też pokazują wspólną historię polską i litewską. Stanisław Witkiewicz i Stanisław Ignacy Witkiewicz pochodzili z Litwy, a dokładniej ze Żmudzi, ale swoje życie związali z Zakopanem. W Zakopanem mieszkali, tworzyli, byli bardzo ważni dla Zakopanego, lecz także dla kultury polskiej” – zaznaczyła Wende-Surmiak.

„W Muzeum Tatrzańskim przechowujemy archiwum rodziny Witkiewiczów. Mamy też dużą kolekcję fotografii ojca Stanisława Witkiewicza jak i syna, Witkacego. Mamy też kolekcję obrazów i rysunków Witkacego. Co ważne, wśród 11 muzeów, które znajdują się w sieci Muzeum Tatrzańskiego, trzy muzea są zaprojektowane przez Stanisława Witkiewicza w stylu zakopiańskim” – opowiadała dyrektor Muzeum Tatrzańskiego.

„Jest jeszcze wiele tematów do zaprezentowania na Litwie”

Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński dziękując współorganizatorom oraz sponsorom wystawy wymienił jeszcze jeden powód do radości – wśród gości wernisażu znaleźli się także członkowie rodziny Witkiewiczów.

„To dla nas ogromny zaszczyt, że jesteście dzisiaj z nami. Myślę, że będzie to też dla panów ogromne przeżycie, zobaczyć dzieła obu Witkiewiczów tutaj w Kownie, w Narodowym Muzeum Sztuki im. Čiurlionisa. Cieszę się także, że nasza współpraca z Muzeum Tatrzańskim rozwija się – jest to trzecia wystawa na Litwie, ale mam nadzieję, że nie ostatnia, ponieważ jest jeszcze wiele tematów, które będziemy mogli tutaj na Litwie zaprezentować” – zapowiedział Łapczyński.

Tytuł wystawy – „Anioł i Syn” odnosi się do wieloletnich relacji ojca Stanisława Witkiewicza i jego syna Stanisława Ignacego Witkiewicza (Witkacego), wyjątkowego w sztuce polskiej dialogu dwóch bliskich sobie artystów, ale także dwóch pokoleń. Wystawa jest oparta na ekspozycji prezentowanej wcześniej w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, która dotyczyła głównie wieloletnich relacji ojca i syna. Wystawa w Kownie kładzie większy nacisk na związki Witkiewiczów z Litwą. Do dziś mieszkają tu bliscy krewni Witkiewiczów, Witkacy spędzał tu wakacje i pisał stamtąd niezwykle interesujące listy do ojca a Stanisław Witkiewicz projektował w stylu zakopiańskim budynki stacji kolejowych na Litwie i malował piękne pejzaże w Połądze. Wystawa jest też okazją do szerszego przedstawienia środowiska inteligencji pochodzenia szlacheckiego – na przykładzie rodu Witkiewiczów i spokrewnionych z Witkiewiczami rodzin Szemiotów oraz Pietrzkiewiczów.

Na wystawie w Narodowym Muzeum Sztuki im. Čiurlionisa w Kownie, eksponowanej od 20 września do 18 listopada 2018, oprócz dzieł sztuki (obrazów, fotografii, rysunków) znajdą się mało znane dokumenty, fotografie orazlisty świadczące od bliskich relacjach Witkiewiczów również jako artystów oraz o ich rodzinnych związkach ze Żmudzią. Zostanie także zaprezentowany specjalnie stworzony na tę okazję film oraz wydany katalog-album. Odwiedzający wystawę będą mogli zapoznać się z pracami Stanisława Witkiewicza – słynnego twórcy stylu zakopiańskiego, ukazującymi istotę i piękno pejzaży litewskich – Bałtyku i jezior (Widok Bałtyku pod Połągą, Powrót z połowu), obrazy z życia umiłowanego ludu (Orka, Przyjaciółki), sceny z Powstania 1863 roku (Ranny powstaniec, Nocny jeździec). Są to dzieła przepełnione smutkiem za utraconą ojczystą krainą, tęsknotą równą doznaniom Adama Mickiewicza, kiedy na emigracji w Paryżu tworzył epopeję narodową Pan Tadeusz. Natomiast prezentowane na wystawie prace malarskie i fotograficzne Witkacego powstały w czasie jego młodzieńczych podróży i wielotygodniowych pobytów w miejscach, z których wywodzą się rody Witkiewiczów, Szemiothów (jego babki) i Pietrzkiewiczów (jego matki). Litewskie fotografie Witkacego, wykonane podczas plenerowych studiów w latach 1900-1903, zostały opublikowane po raz pierwszy.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej