„Żmuty”. Nowa książka poetycka Tomasza Snarskiego

W serii Biblioteka „Znad Wilii” ukazał się kolejny tomik poetycki Tomasza Snarskiego. Książka, wydana w Wilnie, nosi tytuł „Żmuty” i zawiera 38 wierszy, z których jeden (Rozdarte) został także przetłumaczony przez Birutė Jonuškaitė na język litewski.

zw.lt
„Żmuty”. Nowa książka poetycka Tomasza Snarskiego

Fot. Joanna Bożerodska

Sam tytuł tomiku nawiązuje bezpośrednio do Litwy, gdyż wyraz żmut to polskie słowo używane niemal wyłącznie na Litwie i poza nią praktycznie nieznane. Jak podaje Jarosław Marek Rymkiewicz, w książce biograficznej Adama Mickiewicza, zatytułowanej „Żmut”, wyrażenie to oznacza „bezładnie poplątane, włosy, sznurki, tasiemki”, ale jego sens można odnieść także do poplątania, splatania, uwikłania z przeszłości, które są nam dane pod postacią żmutu i które wciąż wikłają się, plączą, wciąż kierują nas w różne strony. Taki tytuł tomiku jest zatem świadomym nawiązaniem zarówno do polskiej mowy na Litwie, jak i do poetyckich tradycji romantyków, ale również do indywidualnego losu każdej i każdego z nas, który składa się z wielu różnorodnych „żmutów” w postaci naszych doświadczeń, losów, podróży, spotkań, zakochań, rozczarowań, postaw. Innymi słowy życie wikła nas nieustannie, a my wciąż wierzymy, że jesteśmy w stanie je rozplątać, zrozumieć, pojąć, uporządkować.

Poezja jest próbą zrozumienia owych „żmutów”, ale zarazem jest też „żmutem” samym w sobie.

Warto nadmienić, że wydanie tomiku było możliwe dzięki wsparciu wielu darczyńców indywidualnych. Książka powstała wyłącznie dzięki mecenatowi prywatnych osób. Oprócz wierszy zawiera także fotografie wykonane w różnych miejscach, w których powstawały zawarte w niej utwory, w tym m.in. we Włoszech, Rumunii czy na Ukrainie.

W tomiku poezji wydanym w Wilnie nie mogło zabraknąć też akcentów wileńskich i litewskich, by wymienić tytuły takich wierszy jak Rozdarte, Kraj deszczu, Książkonosiciel z Fabianiszek czy tytułowe Żmuty.

Seria Biblioteki Znad Wilii publikuje utwory prozatorskie i poetyckie polskich twórców z Litwy oraz związanych z Litwą, w dbałości o kultywowanie i rozwijanie polskiego dziedzictwa kulturowego na Litwie. Tomik Żmuty jest dwunastą pozycją w tym projekcie wydawniczym, a trzecią w kategorii młode wiersze.

PODCASTY I GALERIE