Zmarł Stanisław Barańczak

Wybitny tłumacz, poeta, krytyk literacki zmarł w Bostonie w wieku 68 lat.

Rzeczpospolita
Zmarł Stanisław Barańczak

Fot. wikipedia

Stanisław Barańczak urodził się 13 listopada 1946 roku w Poznaniu. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie następnie podjął pracę naukowo-dydaktyczną. Jako poeta i krytyk debiutował w 1965 roku.

Od 1981 roku pracował w USA, gdzie wykładał literaturę polską na Harvard University. Pełnił także funkcję redaktora naczelnego kwartalnika „The Polish Review”. W 1983 roku był współzałożycielem paryskich „Zeszytów Literackich”, był stałym współpracownikiem periodyku „Teksty Drugie”. Należał do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Zmarł Stanisław Barańczak

PODCASTY I GALERIE