Złota Wstęga Solczy 2021

W kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach odbył się VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej "O Złotą Wstęgę Solczy", którego celem jest propagowanie i upowszechnianie sakralnej muzyki chóralnej, konsolidacja środowiska śpiewaczego, dzielenie się doświadczeniem muzycznym, a także podnoszenie poziomu kultury muzycznej i promocja rejonu solecznickiego. Swoje utwory zaprezentowało 23 chórów z Litwy, Polski, Białorusi i Mołdawii.

zw.lt
Złota Wstęga Solczy 2021

Fot. Roman Niedźwiecki

Jury w składzie:
Dr hab. Kinga Litowska
Dr hab. Iwona Jadwiga Wiśniewska-Salamon
Dr hab. Rasa Gelgotienė
Marina Kireeva

wysłuchało prezentację 23 chórów z Litwy, Polski, Białorusi i Mołdawii. Biorąc pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, wrażliwość na intonację, dynamikę, frazowanie, estetykę brzmienia, prawidłową realizację notacji muzycznej utworu, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny przyznało następujące wyróżnienia i nagrody:

Dyplomy za udział otrzymali:
Kameralny Chór Mieszany Klinik Santaros, Wilno (Litwa)
Dyrygent – Gabrielė Rastenytė- Mališauskienė

Mieszany Chór Kameralny ,,Libro” Wileńskiego Starostwa Karolinki, Wilno (Litwa)
Dyrygent – Lilijana Zarankienė

Chór Młodzieżowy ,,Rapsodia”, Kiszyniów (Mołdawia)
Dyrygent – Natalia Barabascikova

Dyplom za propagowanie tradycji ludowych zdobył:
Zespół „Kompania Męska” z Kalinówki Kościelnej, Kalinówka Kościelna (Polska)
Dyrygent: Konrad Szczebiot

Nagrody specjalne jury przyznało następującym zespołom:
Akademicki Chór Politechniki Lubelskiej , Lublin (Polska)
Dyrygent: Elżbieta Krzemińska
Za najlepiej wykonany utwór sakralny – Vytautas Miškinis- Dum medium silentium

Chór mieszany “Ave Vita”, Wilno (Litwa)
Dyrygent: Kastytis Barisas
Za najlepiej wykonany utwór polskiego kompozytora lub polskiej pieśni ludowej – Jakub Neske – Deus ex Machina

Chór Żeński „Nona” Centrum Kultury w Koszedarach, Koszedary (Litwa)
Dyrygent: Jurgita Jašauskienė
Za najlepiej wykonany utwór litewskiego kompozytora lub litewskiej pieśni ludowej – Litewska pieśń ludowa- Lek gervelė

KATEGORIA CHÓRÓW DZIECIĘCYCH

1. Brązową Wstęgę Solczy (78 pkt) zdobył Chór ,,Pueri et Puellae Cantores Plocenses”, Płock (Polska)
Dyrygent – Anna Bramska

2.Srebrną Wstęgę Solczy (82 pkt) zdobył Chór „Wisienka” Państwowej Szkoły Średniej Nr. 115, Mińsk (Białoruś)
Dyrygent – Tatiana Brytko

KATEGORIA CHÓRÓW DOROSŁYCH – MIESZANYCH

1. Brązową Wstęgę Solczy (76 pkt.)Chór Mieszany „Canticum Novum“, Poswol (Litwa)
Dyrygent – Rimvydas Mitkus

2. Brązową Wstęgę Solczy (70 pkt.)Chór Liturgiczny Parafii pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym, Piaseczno (Polska)
Dyrygent – Paweł Ginda

3. Brązową Wstęgę Solczy (70 pkt.) Chór Mieszany ,,Draugystė” Centrum Kultury w Możejkach, Możejki (Litwa)
Dyrygent – Ričardas Grušas

4.Srebrna Wstęga Solczy (80 pkt.) Chór Mieszany „Harmonija” Orańskiego Centrum Kultury, Orany (Litwa)
Dyrygent – Ilona Zalanskienė

5. Złotą Wstęgę Solczy (92 pkt.)Ludowa Kapela Chóralna Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, Mińsk (Białoruś)
Dyrygent – Olga Minenkowa

6.Złotą Wstęgę Solczy (93 pkt.) Akademicki Chór Politechniki Lubelskiej, Lublin (Polska)
Dyrygent – Elżbieta Krzemińska

7.Złotą Wstęgę Solczy (91 pkt.)Chór Mieszany ,,Ave Vita”, Wilno (Litwa)
Dyrygent – Kastytis Barisas

KATEGORIA CHÓRÓW DOROSŁYCH – KAMERALNYCH

1.Brązową Wstęgę Solczy (77 pkt) otrzymał Zespół „Amici Canti“, Buk (Polska)
Dyrygent- Leszek Górka
2. Brązową Wstęgę Solczy (76 pkt) otrzymał Chór Kameralny „Viktorija“ Centrum Kultury w Birżach, Birże (Lietuva)
Dyrygent: Viktorija Morkūnienė

3.Srebrną Wstęgę Solczy (83 pkt) otrzymał chór „Bel Canto”, Jordanów (Polska)
Dyrygent – Ksenia Miśkiewicz

KATEGORIA CHÓRÓW JEDNORODNYCH

1. Brązową Wstęgę Solczy (73 pkt) otrzymał Chór „Ave Sol“, Bielsko- Biała (Polska)
Dyrygent: Marcin Pollak

2.Brązową Wstęgę Solczy (79 pkt) otrzymał Chór Żeński „Nona“ Centrum Kultury w Koszedarach, Koszedary (Litwa)
Dyrygent- Jurgita Jašauskienė

3.Srebrną Wstęgę Solczy (83 pkt) otrzymał Chór Kameralny „Vivace“, Pamiątkowo (Polska) Dyrygent – Urszula Grzęda

4.Srebrną Wstęgę Solczy (80 pkt) otrzymał Chór Żeński „Kamerton”, Starachowice (Polska)
Dyrygent- Bożena Magdalena Mrózek

5. Złotą Wstęgę Solczy (90 pkt) otrzymał Chór Żeński Kolegium Wileńskiego „Vaidilutės” , Wilno (Litwa).
Dyrygent: Genovaitė Kumpienė

KATEGORIA CHÓRÓW MŁODZIEŻOWYCH

1. Brązową Wstęgę Solczy (79 pkt) otrzymał Chór Zespołu Pieśni i Tańca „Solczanka”, Soleczniki (Litwa)
Dyrygent: Elvyra Učkuronis

2.Srebrną Wstęgę Solczy (86 pkt) otrzymał Chór “Pueri et Puellae Cantores Plocenses”, Płock (Polska)
Dyrygent: Anna Bramska

W imieniu jury gratuluję i dziękuję zespołom za udział w VIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej oraz życzę Państwu dużo sił, cierpliwości i zapału w dalszej pracy oraz wielu sukcesów w pracy artystycznej.

Dr hab. Kinga Litowska
Dr hab. Iwona Jadwiga Wiśniewska-Salamon
Dr hab. Rasa Gelgotienė
Marina Kireeva

Nagroda specjalna za najlepiej wykonany utwór sakralny została finansowana przez Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

Nagroda specjalna za najlepiej wykonany utwór polskiego kompozytora lub polskiej pieśni ludowej została finansowana przez Ambasadę RP w Wilnie.

Nagroda specjalna za najlepiej wykonany utwór litewskiego kompozytora lub litewskiej pieśni ludowej została finansowana przez Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej i Litewską Radę Kultury.

Sponsorzy: Samorząd Rejonu Solecznickiego, Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej, Litewska Rada Kultury, Województwo Kujawko-Pomorskie, Ambasada RP w Wilnie, Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

PODCASTY I GALERIE