Zespół Pieśni i Tańca „Troczanie” na Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych

Zespół Pieśni i Tańca "Troczanie" wystąpi na Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, który odbędzie się w Rzeszowie w dniach 12-18 lipca.

zw.lt
Zespół Pieśni i Tańca „Troczanie” na Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych

Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie to największa impreza polonijna organizowana od 1969 r. Po czteroletniej przerwie wracamy z ofertą organizacji kolejnego dziewiętnastego już festiwalu. Przypada on jednak, ze względów politycznych i ekonomicznych, na bardzo trudny czas tak dla zespołów jak i organizatorów tej imprezy. Mimo wielu przeszkód chcemy utrzymać jej ciągłość mając świadomość jak ważna jest ona zarówno dla wielu środowisk polonijnych, jak i dla Rzeszowa oraz polskiej publiczności.

Początki „Troczan” sięgają października 1989 r., gdy Polacy znad trockich jezior uznali, że chcą mieć własny zespół, by polskość, pielęgnowana przez pół wieku po domach, szkołach i kościołach, mogła wreszcie wypłynąć na scenę, zgromadzić większe grono wielbicieli polskiej pieśni, a potem także i tańca.

Nazwa zespołu początkowo była bliższa prawdzie – „Troczanka”, gdyż założyły zespół same kobiety, panowie dołączyli (i zmienili nazwę) dopiero po trzech latach. Jednak to właśnie dzięki panom „Troczanie” szybko rozwinęli skrzydła. Pierwszym kierownikiem zespołu był Włodzimierz Saszenko.

W repertuarze zespołu są pieśni polskie i litewskie (w tym kilka własnych, napisanych do wierszy poetów wileńskich, w tym troczanki, nieżyjącej już Barbary Sidorowicz) oraz kilkanaście układów tanecznych.

ŚFPZF odbywa się w Rzeszowie od 1969 roku, zazwyczaj co trzy lata, w pierwszym wakacyjnym miesiącu. Jest jedną z największych tego typu imprez na świecie i wyróżniającą się wśród innych zarówno liczbą uczestników, jak i przede wszystkim formułą artystyczną, która umożliwia wszystkim zespołom wspólne, podczas jednego koncertu, zaprezentowanie się publiczności. Wspólny występ pozwala też zintegrować się uczestnikom i poznać wzajemnie, a także poznawać kulturę kraju przodków.

FESTIWAL INSPIRUJE

Impreza stała się też dla zespołów polonijnych inspiracją do podejmowania innych, wspólnych działań, m.in. łączenia się w stowarzyszenia, jak np. powołane w trakcie rzeszowskich festiwali: Światowa Rada Polonijnych Zespołów Folklorystycznych i Stowarzyszenie Polskich Tańców Ludowych w Ameryce Północnej – zrzeszające po kilkadziesiąt zespołów. Podobną inspirację miały też festiwale zespołów polonijnych w Anglii, Brazylii, Francji, Kanadzie, na Litwie, w Rosji, Szwecji, na Ukrainie, w Wielkiej Brytanii i USA.

Festiwale spełniają również funkcję edukacyjną, wynikającą z zapotrzebowania zespołów, które – przy okazji pobytu na tej imprezie – otrzymywały pomoc metodyczną zawodowych choreografów i muzyków oraz porady etnografów dotyczące kostiumów, repertuaru. W związku z tym narodziły się różnego rodzaju szkolenia polonijnych animatorów kultury, takie jak kursy i warsztaty, i coroczne szkolenia. Olbrzymie zainteresowanie uczestnictwem w imprezie sprawiło, że w 1992 r. wyłączono z niej dzieci, dla których od tamtego czasu, organizowany jest odrębny festiwal w Iwoniczu-Zdroju.

Organizatorem jest Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Współorganizatorami: Prezydent Miasta Rzeszowa oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego. Imprezy festiwalowe odbywać się będą na terenie Miasta Rzeszów oraz Województwa Podkarpackiego.

Źródło: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

PODCASTY I GALERIE