Zbierają na dzwon w sienkiewiczowskich Wodoktach

Rok Sienkiewiczowski w Polsce i na Litwie już się zakończył, ale nie zakończyła się inicjatywa uczestników wrześniowej wyprawy śladami autora "Potopu" po Laudzie.

zw.lt
Zbierają na dzwon w sienkiewiczowskich Wodoktach

Fot. Tomasz Otocki

Jesienią w Szczodrobowie (rejon Radziwiliszki) ogłoszono zbiórkę pieniędzy na odlanie dzwonu „Henryk” dla kościoła św. Agaty w Wodoktach. To właśnie na tym kościele we wrześniu zawisła dwujęzyczna tabliczka upamiętniająca Henryka Sienkiewicza.

Kościół w Wodoktach posiadał wcześniej swój dzwon, ale od ponad dwóch dekad jest pęknięty i nie nadaje się do użytku. Pierwotny dzwon w Wodoktach był wykonany pod koniec XIX wieku w miasteczku Wałdaj w Rosji, gdzie od wieków znajduje się zakład ludwisarski. W 1995 roku otwarto tu nawet Muzeum Dzwonów.

Na czele społecznego Komitetu Fundacji Dzwonu „Henryk” działającego przy Sejneńskim Towarzystwie Opieki nad Zabytkami stanął emerytowany policjant pochodzący z Laudy, ochrzczony w kościele w Krakinowie niedaleko Wodoktów, Lechomir Domaszewicz. Oprócz niego w komitecie zasiedli ks. Remigijus Jurevičius, proboszcz parafii w Wodoktach, wileński pianista Andrzej Pilecki, dyrektor Muzeum im. Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej Maciej Cybulski, dr Adrianna Adamek-Świechowska, autorka rozprawy o „Quo Vadis” obronionej na Uniwersytecie Gdańskim, a także Jarosław Domosławski, wiceprzewodniczący Sejneńskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Na razie zebrano nieco ponad tysiąc złotych. Potrzeba zaś ok. 50 tys. Organizatorzy chcieliby środki zebrać w ciągu roku, by w 2018 roku, na stulecie Republiki Litewskiej, zawieść dzwon na Laudę.
„Chcę wystąpić w sprawie dzwonu do Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi, być może uda mi się załatwić 500 kg miedzi za symboliczną złotówkę. Dzwon składa się bowiem w 78% z miedzi, w 22% z cyny. Taki dzwon można by wykonać w Przemyślu” – powiedział portalowi zw.lt Lechomir Domaszewicz. „Na dzwonie byłyby dwa herby: polski i litewski. Dzwon rozpędza złe duchy, ale my ten dzwon zrobimy dla pokrzepienia serc. On będzie dzwonił w języku polskim i litewskim” – mówi żartobliwie przewodniczący Komitetu Fundacji Dzwonu „Henryk”.

Jak stwierdził Lechomir Domaszewicz organizatorzy zbiórki chcą wystąpić o pomoc do szkół im. Henryka Sienkiewicza, których w Polsce jest około 250, zaś poza granicami Rzeczypospolitej – 14, a także do polskich urzędów państwowych, w tym do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wpłat na dzwon należy dokonywać na rachunek bankowy Sejneńskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 47 9354 0007 0000 0005 7046 0001 Bank Spółdzielczy Sejny.

Kontakt ze Społecznym Komitetem Fundacji Dzwonu „Henryk” można uzyskać pod numerami kom. 692-420-876 oraz 501-127-505. Patronat nad zbiórką sprawuje czasopismo „Bunt Młodych Duchem„.

PODCASTY I GALERIE