Zatwierdzono program obchodów Roku Ogińskiego

Sejm Litwy ogłosił 2015 Rokiem Michała Kleofasa Ogińskiego. W roku 2015 przypada 250. rocznica urodzin wybitnego polskiego kompozytora, dyplomaty, działacza politycznego. Pełnił funkcje podskarbiego wielkiego litewskiego, senatora rosyjskiego.

BNS
Zatwierdzono program obchodów Roku Ogińskiego

Fot. wikipedia.org

Rząd przy­go­to­wał i zatwierdził dzisiaj pro­gram ob­cho­dów, a w bu­dże­cie na rok 2015 prze­wi­dział środ­ki fi­nan­so­we na re­ali­za­cję pro­gra­mu. Wiadomo już, że w ramach obchodów w kraju i poza jego granicami odbędzie się wiele koncertów, festiwali, wystaw. W  Plungė zostanie odrestaurowany pałac Ogińskiego. Samorząd wileński ma uporządkować panteon rodu Ogińskich na cmentarzu Saulės, przy kościele św. Piotra i Pawła.

Michał Kleofas Ogiński przyszedł na świat w Guzowie niedaleko Sochaczewa. Był nie tylko kompozytorem, teoretykiem muzyki, autorem słynnego poloneza „Pożegnanie Ojczyzny”. Pełnił też funkcje podskarbiego wielkiego litewskiego, senatora rosyjskiego. Był uczestnikiem insurekcji kościuszkowskiej, konspiratorem niepodległościowym, dyplomatą, działaczem emigracyjnym.

PODCASTY I GALERIE