Zakończyły się prace renowacyjne kwatery wojskowej w Trokach

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, przy wsparciu finansowym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacja MOSTY, korzystając ze środków pozyskanych z Fundacja ORLEN, zakończyły 11 grudnia 2020 r. prace renowacyjne i rewaloryzacyjne kwatery wojskowej na starym cmentarzu w Trokach.

pol.org.pl
Zakończyły się prace renowacyjne kwatery wojskowej w Trokach

Fot. Fundacja ,,Pomoc Polakom na Wschodzie"

Projekt wspierał Samorząd Rejonu Trockiego oraz Jarosław Narkiewicz, były Minister Transportu i Komunikacji Republiki Litwy.

We wspomnianym miejscu spoczywa ponad 100 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walkach w latach 1919-1920, a także w późniejszym okresie.

Prace udało się zrealizować po wielu latach starań. W ich toku wyremontowano ogrodzenie, dokonano konserwacji i uczytelnienia napisów. Umyto też płyty na pomniku głównym i poprawiono płaskorzeźby orłów na płytach wejściowych przy furtce na cmentarz. Udało się zabezpieczyć kilka najlepiej zachowanych betonowych nagrobków, natomiast pozostałe nagrobki zostały wymienione na granitowe. Zakonserwowano wszystkie oryginalne, przedwojenne metalowe krzyże, które ponownie zamontowano na nagrobkach.

Z ziemi wywożonej z cmentarza w ramach niwelacji terenu wykopano siedem oryginalnych rozet, które były przyczepione do krzyży. Poddano je pracom konserwatorskim w Polsce.

,,To jedna z ważniejszych, choć dość rzadko odwiedzanych polskich kwater z okresu 1919–1920, czyli z czasów wojny z bolszewikami. Obiekt mógłby przyciągać zarówno młodych Polaków z rejonu wileńskiego, rejonu trockiego czy z Wileńszczyzny, jak i Polaków przyjeżdżających tu z Polski w odwiedziny, na zwiedzanie Wilna czy Trok” – twierdzi Mikołaj Falkowski.

Prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” podkreśla, że to, iż kwatera jest zlokalizowana blisko jeziora w Trokach i słynnych zabytków, będzie przyciągało turystów pojawiających się tu w ciągu roku. To był ostatni moment, by o nią zadbać, gdyż stan nagrobków, szczególnie metalowych krzyży i betonowych obrzeży, ewidentnie wymagał ratunku.

Kwatera znajduje się po lewej stronie głównej ścieżki komunikacyjnej, w pobliżu głównej bramy. Groby rozmieszczone regularnie w czterech rzędach. Na grobach postawiono obmurowania betonowe oraz krzyże metalowe na postumentach. Koło kwatery znajduje się nieregularnie uformowany kopiec ziemny.

zdj. mat. pras/ Fundacja ,,Pomoc Polakom na Wschodzie”
zdj. mat. pras/ Fundacja ,,Pomoc Polakom na Wschodzie”
zdj. mat. pras/ Fundacja ,,Pomoc Polakom na Wschodzie”
zdj. mat. pras/ Fundacja ,,Pomoc Polakom na Wschodzie”

Źródło: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” – posty | Facebook

PODCASTY I GALERIE