Z Kresów ocalone: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej - oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie przygotowuje akcję „Z Kresów ocalone: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych”. Celem inicjatywy jest zachowanie pamięci o Kresach w jej aspekcie materialnym i duchowym.

zw.lt
Z Kresów ocalone: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

Fot. kuba13/Wikimedia Commons

Kresy, jako „bogate kulturowo tereny o zawiłej i często trudnej historii, stanowiące od wieków wielonarodowy i wielowyznaniowy tygiel, determinowały każdy aspekt codzienności – niegdyś zwyczajnej, dziś oddzielonej od nas barierą czasu i przestrzeni. Zgromadzone przez kuratorów Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej wspomnienia, historie osób, miejsc i przedmiotów, nacechowane osobistym, często pełnym emocji postrzeganiem, dadzą szansę na uchwycenie żywego i autentycznego obrazu Kresów. To ostatni moment, aby porozmawiać z pokoleniem, które Kresy nosi w swoich sercach i umysłach, a miłość do nich pragnie przekazać swoim dzieciom i wnukom” – piszą o akcji przedstawiciele Muzeum Lubelskiego.

W ramach akcji będą zmierane zarówno wspomnienia, rejestrowane w formie historii mówionej, jak i obiekty – pamiątki, które są przechowywane w rodzinach Kresowian. „Niekiedy nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele mogą opowiedzieć zwykłe przedmioty – zdjęcia, dokumenty, elementy stroju czy wyposażenia mieszkań; nawet drobne, niepozorne rzeczy mogą skrywać ważne historie – osobiste lub odnoszące się do życia publicznego. Każdy człowiek, każdy życiorys jest ciekawy, unikatowy i wart zapamiętania. Te jednostkowe historie składają się na niepowtarzalną mozaikę życia ze wszystkimi jego trudnymi, często tragicznymi, ale i radosnymi aspektami” – zachęcają do udziału w akcji autorzy.

Dlatego Muzeum Lubelskie w Lublinie, które prowadzi prace nad otwarciem Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, zwraca się z apelem o podzielenie się wspomnieniami i pamiątkami z życia na Kresach. Szczególnie gorącą prośbę Muzeum kieruje do stowarzyszeń kresowych skupiających osoby, których wiedza, doświadczenia, a także żywe zainteresowanie zachowaniem pamięci o Kresach są bezcenne.

Jak zapewniają organizatorzy, wszystkie darowane przedmioty zostaną otoczone odpowiednią opieką, będą przechowywane w warunkach, które pozwolą uchronić je przed zniszczeniem. Natomiast zebrane w formie historii mówionej opowieści dadzą niepowtarzalną okazję ocalenia autentycznych, indywidualnych wspomnień. Zanim Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej otworzy drzwi dla zwiedzających, zebrane w ramach akcji pamiątki i wspomnienia będą prezentowane na przygotowywanym muzealnym portalu, a także na wystawach czasowych oraz w publikacjach książkowych. 

Razem – i tylko dzięki dobrej woli Darczyńców – możemy zachować pamięć o Kresach” – przekonują autorzy akcji.

Akcja będzie miała formę zbiórki, od 14. września 2020 r. prowadzonej w Lublinie w siedzibie Muzeum. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 726 022 100 oraz na adres e-mail: zbiorka@muzeumlubelskie.pl.

Pracownicy muzeum umówią Darczyńców w dogodnym dla nich terminie na spotkanie, podczas którego będzie można przekazać pamiątki czy nagrać wspomnienia. Przekazanie obiektów nastąpi w formie darowizny. Regulamin akcji oraz wzory niezbędnych dokumentów są zamieszczone na stronie akcji: www.ocalone.muzeumlubelskie.pl.

Planowane jest również przeprowadzenie akcji w tymczasowych punktach zbiórki na terenie tzw. Ziem Odzyskanych, o czym Muzeum będzie informować na stronie www oraz mailowo.

PODCASTY I GALERIE