Yahad – In Unum: Podsumowanie dziesięcioletnich badań nad Holocaustem

W Centrum Tolerancji Państwowego Muzeum Żydowskiego im. Gaona Wileńskiego odbyło się otwarcie wystawy podsumowujące dziesięciolecie badań nad Holocaustem, prowadzonym przez francuską organizację Yahad-In Unum, co w językach hebrajskim i łacińskim oznacza "razem, wspólnie".

zw.lt
Yahad – In Unum: Podsumowanie dziesięcioletnich badań nad Holocaustem

Fot. Organizatorzy

Podczas wystawy zostanie przedstawiony materiał obszernych badań nad mało rozpoznaną dotychczas stroną Holocaustu – poprzez rozstrzelanie.

Ten sposób ludobójstwa Żydów i Cyganów na terytorium byłego Związku Sowieckiego rozpoczął się jeszcze przed założeniem obozów koncentracyjnych i trwał prawie do zakończenia II wojny światowej. W latach 1941-44 zamordowanych zostało w ten sposób ponad 2 miliony Żydów i Cyganów.

Po raz pierwszy wystawa była eksponowana w styczniu bieżącego roku w siedzibie UNESCO w Paryżu. Dzisiaj – druga jej odsłona. W Wilnie, na Litwie, gdzie w czasie Holocaustu zamordowano ponad 90 procent Żydów.

Wystawa potrwa do 22 listopada. Wstęp wolny. Otwarcie o godz. 17.

PODCASTY I GALERIE