Wystawa „Sztuka i czas: Aleksander Szturman (1869-1944). Artysta w Podróży”

Od 6 października 2016 roku do 15 września 2017 wystawa gościć będzie w Pałacu założenia pałacowo-parkowego na Zatroczu na Litwie (byłej ordynacji Tyszkiewiczów), i będzie już czwartą odsłoną wystaw czasowych w ramach "Projektu Zatrocze", finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP i Litewską Radę Kultury.

zw.lt
Wystawa „Sztuka i czas: Aleksander Szturman (1869-1944). Artysta w Podróży”

Materiały prasowe

Organizatorami wystawy są Muzeum Podlaskie w Białymstoku i Dyrekcja Trockiego Historycznego Parku Narodowego. „Projekt Zatrocze” koordynuje Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Droga życia i artystyczne zainteresowania Aleksandra Szturmana zbiegają się na Wileńszczyźnie. Artysta z Wilnem był związany przez 20 lat. W 1923 roku rozpoczął pracę pedagogiczną na Uniwersytecie Stefana Batorego obejmując stanowisko starszego asystenta przy katedrze malarstwa pejzażowego Wydziału Sztuk Pięknych. Prowadził zajęcia z martwej natury i pejzażu. Architektura Wilna była częstym tematem jego prac.

Na wystawie po raz pierwszy na Litwie eksponujemy ponad sto obrazów Aleksandra Szturmana znajdujących się w kolekcji Muzeum Podlaskiego w Białymstoku od roku 1987. Jest ona największym muzealnym zbiorem prac artysty. Ekspozycję dopełnia prezentacja problematyki konserwatorskiej związanej z restauracją obrazów Szturmana.

Prowadzona była ona w latach 2013 – 2015 dzięki współpracy Muzeum Podlaskiego w Białymstoku z Dyrekcją Trockiego Historycznego Parku Narodowego i koordynacji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP w ramach realizacji „Projektu Zatrocze”.

Kształt twórczości Aleksandra Szturmana wyznaczała fascynacja kolorem. Był on nieprzeciętnym kolorystą. Szczególnie wrażliwy na barwę operował nią w niezwykle szerokiej skali szukając wciąż nowych środków wyrazu. Szukał doznań estetycznych w ruchu, zmienności i wibracji barw. Dlatego tak chętnie pracował w plenerze poszukując tam inspiracji do swoich obrazów. Potrafił wtopić się w krajobraz, a potem zamknąć go w niewielkim kawałku materii znajdując przy tym wspólny mianownik dla świata przyrody i artystycznej kreacji. Do plastycznych działań odnajdywał impulsy w licznych podróżach po Polsce i Europie.

Aleksander Szturman był artystą niezależnym. Nie przystawał do twórców kształtujących plastykę pierwszej połowy XX wieku. Nie był prekursorem. Odrzucał awangardę. Był trochę jak dziewiętnastowieczny samotnik – romantyk nierozumiany przez współczesnych, tworzący poza upodobaniami swego czasu. Potrafił iść swoją drogą nie zabiegając o splendory i sławę. Najważniejsze dla niego było malarstwo. I choć sam artysta nie dążył do osiągnięcia sukcesu historia sprawiła mu niespodziankę w postaci szeroko zakrojonego przedsięwzięcia, jakim była konserwacja wszystkich obrazów należących do ocalałego dorobku artysty. A to pozwala nam na nowo odkrywać Aleksandra Szturmana na Wileńszczyźnie w pobliżu jego Wilna.

PODCASTY I GALERIE