Wystawa ”Solidarnie ku Wolności”

W Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego zostanie otwarta dzisiaj wystawa ''Solidarnie ku Wolności'', która przedstawia najważniejsze wydarzenia z najnowszej historii Polski lat 1980-1989.

zw.lt
Wystawa ”Solidarnie ku Wolności”

Fot. Organizatorzy

Ekspozycja składa się z 18 tablic, na których można obejrzeć wybór fotografii i plakatów pochodzących z czasu pierwszej dekady Solidarności.

Główną myślą scenariusza było zaprezentowanie za pomocą wizualnych środków idei Solidarności, w wielowymiarowych kontekstach. Klasyczne, w większości czarno-białe fotografie stanowią artystyczny zapis drogi przemian, którą rozpoczęła Solidarność. Drogi przerwanej wprowadzeniem stanu wojennego i prowadzącej do porozumień Okrągłego Stołu, demokratycznych wyborów w czerwcu 1989 r., a w ich konsekwencji do obalenia komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Wykorzystane na wystawie fotografie i plakaty pochodzą ze zbiorów własnych Europejskiego Centrum Solidarności. Ich autorzy to: Jacek Awakumowski, Leszek Biernacki, Zygmunt Błażek, Anna Beata Bohdziewicz /ZPAF/, Krzysztof Jakubowski /ZPAF/, Jerzy Kośnik, Stefan Kraszewski, Zenon Mirota /ZPAF/, Janusz Bałanda Rydzewski /ZPAF/, Leonard Szmaglik, Stanisław Składanowski /ZPAF/ oraz autorzy nieznani.

Wystawę „Solidarnie ku Wolności“ można oglądać w dniach od dzisiejszego popołudnia (18 lutego) do dnia 10 marca w Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego (ul. Universiteto 3).

PODCASTY I GALERIE