Wystawa ”Miłością do ojczyzny prowadzony: Mikołaj Radziwiłł Czarny (1515-1565)”

W Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w czwartek odbędzie się wernisaż wystawy ''Miłością do ojczyzny prowadzony: Mikołaj Radziwiłł Czarny (1515-1565)''.

zw.lt
Wystawa ”Miłością do ojczyzny prowadzony: Mikołaj Radziwiłł Czarny (1515-1565)”

Fot. MAB

Podczas wystawy zaprezentowane będą wyjątkowe dokumenty z XVI wieku; autentyczne pismo króla Zygmunta Augusta, dokumenty potwierdzone pieczątką wojewody wileńskiego Mikołaja Radziwiłła Czarnego, dokumenty związane z działalnością dyplomatyczną Mikołaja Radziwiłła Czarnego. Zaprezentowany zostanie też album portretów Mikołaja Radziwiłła Czarnego i jego rodziny.

Mikołaj Krzysztof Radziwiłł zwany Czarnym z powodu koloru włosów – marszałek wielki litewski, kanclerz wielki litewski, wojewoda wileński ur. 4 lutego 1515 w Nieświeżu. Człowiek wszechstronnie wykształcony na dworze królewskim w Krakowie poznał przyszłego króla Zygmunta II Augusta. Mikołaj Radziwiłł Czarny prowadził politykę mającą na celu umocnienie pozycji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Sprzeciwiał się unii lubelskiej i z tego powodu został odsunięty przez króla od wpływu na politykę. Zmarł w 1565 r. w Wilnie.

Otwarcie wystawy poświęconej Mikołajowi Radziwiłłowi Czarnemu w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w czwartek o godz. 17.

PODCASTY I GALERIE