Wystawa Jarosława Rokickiego

W najbliższy piątek w Polskiej Galerii Artystycznej „Znad Wilii” odbędzie się wernisaż Wernisaż wystawy malarstwa sztalugowego p.t. "Jarosław Rokicki. Malarz pokojowy”. Otwarcie wystawy o godz. 18.

zw.lt
Wystawa Jarosława Rokickiego

Fot. FB/PGA Znad Wilii

Od początków swego istnienia galeria zjednoczyła i skonsolidowała liczące ponad 30 osób środowisko najlepszych i dyplomowanych artystów polskich w Wilnie, którzy dotychczas działali w rozproszeniu.

Jarosław Rokicki należy do pokolenia dojrzałych artystów malarzy. W PGA „Znad Wilii” przedstawia swoją kolejną wystawę pod tytułem “Malarz pokojowy”. Wystawa Jarosława Rokickiego „Malarz pokojowy” wykorzystuje wieloznaczność słowa pokój, aby uruchomić ironiczną grę i zaprosić widzów do udziału w niej. Odwołując się do figury użytecznego fachowca i ilustrując ją naściennym malowidłem, artysta stawia ponownie pytanie o status malarstwa, a w szczególności malarskiego gestu. Tym razem jednak jest to pretekst do podjęcia zdecydowanie szerszej kwestii, a mianowicie kwestii społecznej funkcji sztuki a nawet możliwości sztuki zaangażowanej. Sekwencja obrazów „Przedpokój”, „Pokój” i „Niepokój” naprowadza na inny wymiar użyteczności sztuki malarskiej, sugeruje jej oddanie w służbę walki o zakończenie wszelkich wojen i konfliktów, do walki o usunięcie źródeł społecznych niepokojów. Można powiedzieć, że przez swoją malarską instalację Rokicki pyta: czy galeria prezentująca współczesną sztukę może być przedpokojem dla pokojowo urządzonego świata?

Jarosław Rokicki urodził się w 1952 r. w Święcianach. Ukończył Technikum kolejowe, następnie wydział matematyki na Uniwersytecie Wileńskim, a w 1987 roku Akademię Sztuk Pięknych w Wilnie. Kolorysta. Oprócz malarstwa sztalugowego uprawia grafikę komputerową i rysunek.

Od 1997 roku jest członkiem Związku Artystów Malarzy Litwy, sekcja malarstwa sztalugowego. Mieszka w Wilnie.

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskie

PODCASTY I GALERIE