Wykład „Polska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu”

Zapraszamy do wzięcia udziału w wykładzie prof. Andrzeja Nowaka pt. „Polska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu”.

zw.lt
Wykład „Polska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu”

Fot. organizatorzy

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie zapraszają na wykład prof. Andrzeja Nowaka pt. „Polska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu”. Nazwa wykładu nawiązuje do tytułu ostatniej książki prof. Nowaka.

Jest to szósty wykład z cyklu „Kolokwia Warszawsko-Wileńskie”, organizowany w Litewskim Muzeum Narodowym – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. 

Czy Korona Królestwa Polskiego, a później Rzeczypospolita Obojga Narodów, mogła zatrzymać powstanie i rozwój Imperium Rosyjskiego?  Czy naród polski  w odpowiednim czasie zrozumiał sedno imperializmu rosyjskiego? Dlaczego Józef Piłsudski pomyślnie wskrzesił państwo polskie, ale nie udało się mu się stworzyć związku państw Europy Środkowo-Wschodniej, który w dłuższej perspektywie na trwale przeciwstawiłby się agresorom? Czy Władimir Putin realizuje dawne imperialne idee? Na te i inne pytania udzieli odpowiedzi znany i popularny w Polsce historyk i sowietolog, autor trzydziestu książek, których ogólny nakład sięga kilkaset tysięcy egzemplarzy.

Andrzej Nowak mieszka w Krakowie, jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje również w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, gdzie kieruje Zakładem Historii Europy Wschodniej i Studiów na Imperiami XIX i XX wieku. Profesor ma ogromne doświadczenie w pracy dydaktycznej, wygłaszał wykłady na uniwersytetach – Harwarda, Columbia, Rise, Cambridge i in. 

Wykład odbędzie się w Pałacu Władców, 29 czerwca, o godz. 18.00. Językiem wykładu jest polski, z tłumaczeniem symultanicznym na język litewski. Wstęp jest wolny.  

Źródło: Ambasada RP w Wilnie

PODCASTY I GALERIE