Wykład „Mołdawia – między Wschodem i Zachodem, między pokojem i wojną”

Uprzejmie zapraszamy na piąty wykład z cyklu „Kolokwia Warszawsko-Wileńskie”, organizowane przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie i Stację Wileńską Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

zw.lt
Wykład „Mołdawia – między Wschodem i Zachodem, między pokojem i wojną”

Wykład, którego temat „Mołdawia – między Wschodem i Zachodem, między pokojem i wojną” wygłosi dr Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów RP do spraw Wspierania Reform w Republice Mołdawii. Spotkanie odbędzie się w Litewskim Muzeum Narodowym – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich 24 maja, o godz. 18.00.

Czy Mołdowa ma szanse uwolnić się od wpływu Rosji i przyśpieszyć integrację z Unią Europejską? Dlaczego Kreml grozi okupacją tego państwa? Czy mieszkańcy Naddniestrza obcują z obywatelami innych regionów Mołdawii? Jak reagują Rumuni na ideę poszerzenia terytorium swego państwa i czy jest to możliwe w świetle prawa międzynarodowego? 

Na te i inne pytania odpowie znany polski analityk, który kieruje jednym z najbardziej wpływowych think tanków w Europie Ṡrodkowo-Wschodniej – Ośrodkiem Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. 

Ośrodek powstał w 1990 r. jako jednostka budżetowa administracji publicznej. Głównym zadaniem Ośrodka jest opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej RP informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych w otoczeniu międzynarodowym Polski, przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych. Obecnie obszar jego zainteresowań obejmuje Rosję, Kaukaz i Azję Środkową, Europę Środkową i Wschodnią, Bałkany, Niemcy, kraje nadbałtyckie (Skandynawię oraz Litwę, Łotwę i Estonię), Chiny, Turcję i Izrael. W Ośrodku pracuje na stałe kilkudziesięciu analityków. 

Dyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich od 2016 r. jest dr Adam Eberhardt, który wcześniej, przez osiem lat, był też wicedyrektorem OSW. Od 2021 r. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Wspierania Reform w Republice Mołdawii. 

Wstęp na wykład jest wolny. Wykład zostanie wygłoszony w języku polskim, z tłumaczeniem symultanicznym na język litewski.

PODCASTY I GALERIE