Wrocław zaprasza na Drugi Kongres Lituanistów

Do 23 kwietnia mogą nadsyłać zgłoszenia osoby zainteresowane udziałem w II Międzynarodowym Kongresie Lituanistów organizowanym przez Koło Naukowe Lituanistów „Labas” Uniwersytetu Wrocławskiego i Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu.

Tomasz Otocki
Wrocław zaprasza na Drugi Kongres Lituanistów

Fot. Organizatorzy

Pierwsza edycja imprezy odbyła się na początku czerwca 2013 roku i zgromadziła liczne grono miłośników Litwy z Warszawy, Wilna, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Kaliningradu czy Czerniachowska. Na obradach dyskutowano o polsko-litewskich więziach, Związku Bałtyckim, krajowcach, wileńskich bibliotekach, języku litewskim, Donetaitisie oraz AWPL.

29 i 30 maja ponownie zbiorą się sympatycy Litwy, by podyskutować o tym, co ważne dla relacji PL-LT. Wystąpienia uczestników Kongresu podzielone zostaną na pięć paneli: stosunki polsko-litewskie, historia Litwy, język litewski, literatura i kultura Litwy oraz przemiany społeczno-polityczne na Litwie od upadku ZSRS.

„Dziś jeszcze zbyt wcześnie, aby móc dokładnie mówić o programie, ale nastawiamy się przede wszystkim na uczestników z Polski, Litwy, Rosji oraz Czech. Głównym językiem kongresu będzie polski. Jednak dopuszczamy także możliwość wystąpień po litewsku, angielsku oraz rosyjsku – wówczas słuchaczom zostaną rozdane tłumaczenia” – mówi w rozmowie z portalem zw.lt organizator Kongresu Wojciech Sitarz.

Podobnie jak w zeszłym roku istotną częścią Kongresu będą panele akademickie, do udziału w których zaproszono studentów, doktorantów i kadrę naukową zajmującą się w swoich badaniach Litwą. Kongres to jedyne w Polsce spotkanie lituanistów, otwarte na wszystkich, niezależnie od opisywanej przez nich dziedziny wiedzy o Litwie.

Organizatorzy szykują zmiany w porównaniu z tym, co czekało na bałtystów w roku ubiegłym. „W tym roku ważną częścią imprezy będą debaty eksperckie z udziałem przedstawicieli think-tanków, polityków i ludzi kultury. Tematami ich rozmów będą wybory prezydenckie na Litwie z 11 maja oraz wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja – ich termin bezpośrednio poprzedza Kongres. Ponadto w kwietniu przypada dwudziesta rocznica podpisania polsko-litewskiego traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, stąd będziemy się starali podsumować dwie dekady relacji i przemiany, które w tym czasie zaszły w obu społeczeństwach” – wyjaśnia dla zw.lt Wojciech Sitarz.

Zgłoszenia na Kongres można nadsyłać na adres labas@uni.wroc.pl – wyniki zostaną ogłoszone do 1 maja. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.labas.uni.wroc.pl. Planowane jest zebranie najlepszych referatów w tomie pokonferencyjnym. Udział w Kongresie jest całkowicie bezpłatny.

Portal zw.lt objął patronat nad Kongresem.

PODCASTY I GALERIE