,,Wróblewski”. Książka poświęcona mieszkańcom Wilna. O jednym z najwybitniejszych polskich karnistów

W serii wydawniczej Horyzonty Filozofii Prawa, w serii Biblioteka Palestry ukazała się najnowsza książka dra Tomasza Snarskiego pt. Wróblewski. Publikacja jest poświęcona poglądom wileńskiego uczonego Bronisława Wróblewskiego, jednego z najwybitniejszych polskich karnistów, związanego z Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie.

zw.lt
,,Wróblewski”. Książka poświęcona mieszkańcom Wilna. O jednym z najwybitniejszych polskich karnistów

,,Dlaczego wszyscy mają się uczyć tylko karnistów takich jak Juliusz Makarewicz, Władysław Wolter skoro Wilno też było silnym ośrodkiem naukowym w dwudziestoleciu międzywojennym” – mówi dr Tomasz Snarski. 

Autor omawia wybrane tezy zaprezentowane przez Bronisława Wróblewskiego w pracy pt. Prawo karne a moralność. Szkoła humanistyczna prawa karnego, które pozostają aktualną również dla wielu dzisiejszych dyskusji dotyczących relacji prawa karnego i moralności oraz wychowawczej funkcji prawa karnego. Jednocześnie zawarty w książce tekst źródłowy zawiera wiele cennych wypowiedzi dotyczących relacji prawa karnego i moralności oraz pedagogicznych aspektów kary kryminalnej. 

,,Wróblewski ma bardzo racjonalne poglądy – dzisiaj bardzo aktualne, że np. powinniśmy poszukiwać jakiegoś naukowego uzasadnienia na prawo karne, że prawo karne nie może zastąpić moralności” – dodaje dr Tomasz Snarski.

Książka została zadedykowana mieszkańcom Wilna, byłym i obecnym, a sama dedykacja umieszczona została w językach: polskim i litewskim. Uzupełnia istotną lukę w badaniach nad znaczeniem dorobku wileńskiego uczonego w polskiej nauce prawa karnego. 

Tomasz Snarski podkreśla m.in.: „ Dorobek naukowy Bronisława Wróblewskiego, pomimo upływu lat, pozostaje aktualny wobec wielu zagadnień współczesnej nauki prawa karnego, jak i refleksji filozoficznej nad karą, prawem karnym czy sprawiedliwością. Inspirując się myślą Bronisława Wróblewskiego, możemy chociażby poszerzyć horyzonty filozofii prawa zarówno w relacji prawa karnego i moralności, jak i pogłębiające refleksję nad racjonalizacją kary kryminalnej. Ponadto możemy krytycznie spojrzeć na filozofię wewnątrz samej filozofii, na jej metody i charakter”. Prowadzone przez autora rozważania mają skłonić czytelnika do postawienia wielu pytań filozoficzno prawnych, ukazując jednocześnie bogactwo rozmaitych tradycji nauki i filozofii polskiego prawa karnego. 

,,Wyrażam taką nadzieję, że dziedzictwo polskiej nauki Uniwersytetu Stefana Batorego będzie docenione i dostrzeżone przez Litwinów” – mówi dr Snarski.

Redaktorem naukowym serii Horyzonty Filozofii Prawa jest prof. Jerzy Zajadło. Recenzentem wydawniczym książki jest dr hab. Jerzy J. Kolarzowski, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W najbliższych dniach książka ,,Wróblewski” pojawi się w internetowych księgarniach.

PODCASTY I GALERIE