Wręczono Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora

Wczoraj (6 lutego) na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się wręczenie Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora. Kapituła pod przewodnictwem prof. Andrzej Rottermunda uhonorowała tym prestiżowym wyróżnieniem Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą, najstarszą polską nekropolię w Wilnie.

zw.lt
Wręczono Nagrodę  im. prof. Aleksandra Gieysztora

Fot. Antoni Radczenko

„Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą został wyróżniony za swoją niezmiernie ważną działalność. Dzięki niemu na najstarszej polskiej nekropolii w Wilnie wykonano renowacje ponad sześćdziesięciu najbardziej wartościowych pomników oraz wzniesiono cztery nowe. Na szczególne uznanie zasługuje również nawiązanie trwałej współpracy z Ministerstwem Kultury Republiki Litewskiej, które prowadzi stały nadzór nad pracami konserwatorskimi, a także Akademią Sztuk Pięknych w Wilnie oraz wileńskimi architektami” – uzasadnił tegoroczny wybór Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora jest co roku przyznawana instytucji bądź osobie szczególnie zasłużonej dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, zarówno niematerialnego jak i materialnego. Wśró laureatów nagrody są prof. Stefan Sutkowski – dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej, prof. Norman Davies – wybitny brytyjski historyk i wnikliwy badacz dziejów Polski czy Anda Rottenberg – kuratorka wystaw i krytyk sztuki.

PODCASTY I GALERIE