Wojciech Korfanty – wielki szermierz sprawy niepodległościowej

Jeden z najwybitniejszych działaczy politycznych Śląska w walce o jego przyłączenie do Rzeczypospolitej. Polski Komisarz Plebiscytowy na Górnym Śląsku.

polskieradio.pl
Wojciech Korfanty – wielki szermierz sprawy niepodległościowej

Fot. Wikipedia/CC

Wojciech Korfanty był także przywódcą zakończonego sukcesem III powstania śląskiego, czołowym przedstawicielem Chrześcijańskiej Demokracji II RP.

Audycja obrazuje bogatą niepodległościową pracę Wojciecha Korfantego i jego zasługi na rzecz przyłączenia do Rzeczpospolitej części Górnego Śląska po krwawych śląskich powstaniach. Wojciech Korfanty położył też podwaliny pod utworzenie armii wielkopolskiej, która wsławiła się nie tylko w czasie powstania wielkopolskiego, lecz także w walce z Ukraińcami i bolszewikami.

Wojciech Korfanty (właściwie Adalbert Korfanty) urodził 20 kwietnia 1873 r. na Śląsku. Jego ojciec był górnikiem. W 1879 r. rozpoczął naukę w szkole ludowej w Siemianowicach, potem był uczniem katowickiego Gimnazjum Królewskiego. Założył tam tajne kółko, którego celem było szerzenie kultury polskiej i znajomości literatury. Nawiązał też kontakty z działaczami z Wielkopolski. Brał udział w propolskich zebraniach, gdzie negatywnie wyrażał się o niemieckim kanclerzu Bismarcku, za co został wydalony z gimnazjum.

W latach 1901-1908 był członkiem Ligi Narodowej, w ramach której współpracował z Romanem Dmowskim. Od 1901 r. pracował jako redaktor naczelny „Górnoślązaka”. W 1902 r. trafił do więzienia we Wronkach za publikację artykułów „Do Niemców” i „Do moich braci Górnoślązaków”. W latach 1903-1912 i 1918 był posłem do Reichstagu oraz pruskiego Landtag, gdzie reprezentował Koło Polskie.

25 października 1918 r. wystąpił w niemieckim parlamencie z żądaniem przyłączenia do państwa polskiego wszystkich polskich ziem zaboru pruskiego. Po powstaniu niepodległej Polski przeniósł się do Poznania.

Dlaczego Wojciech Korfanty został włączony do grona osób uznawanych za ojców polskiej niepodległości? Jaką rolę odegrał Śląsk w kształtowaniu się granic wolnej Polski? W rozmowie z Polskim Radiem dla Zagranicy, dotyczącej postaci i zasług Wojciecha Korfantego, wziął udział profesor Grzegorz Nowik, historyk Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Audycja jest współfinansowana przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

Do wysłuchania audycji zaprasza Katarzyna Semaan.

Wybrane fragmenty przemówień Wojciecha Korfantego czyta Krzysztof Dumała.

W audycji wykorzystano wspomnienia bratanicy Korfantego, Anny Beczały.

Realizacja i oprawa muzyczna Magdalena Górecka-Balcer.

PODCASTY I GALERIE