Władysław Grabski – mąż stanu, ojciec polskiego złotego

Był wybitnym politykiem i naukowcem, dwukrotnym premierem i ministrem skarbu, wizjonerem zaangażowanym w odbudowę gospodarki II RP.

polskieradio.pl
Władysław Grabski – mąż stanu, ojciec polskiego złotego

Fot. NAC

Władysław Grabski znany jest przede wszystkim jako twórca reformy walutowej i ojciec polskiego złotego. Dzięki jego koncepcji naprawy finansów Polska wydźwignęła się z kryzysu ekonomicznego, który mógł zagrozić istnieniu młodego odrodzonego państwa. Sytuacja ekonomiczna po odzyskaniu niepodległości była zła – brakowało pieniędzy na scalenie rozbitego w okresie zaborów i zniszczonego przez wojnę kraju. Pusta kasa państwowa, rozregulowany system podatkowy, wydatki w związku z utrzymaniem armii na wschodnim froncie, malejąca systematycznie wartość polskiej marki – w takich warunkach odradzała się Niepodległa. W takich też warunkach Władysław Grabski – dwukrotny premier II RP, minister skarbu, naukowiec, absolwent Sorbony – ratował polską gospodarkę. Odniósł sukces – reforma walutowa jego autorstwa zahamowała galopującą inflację i umożliwiła sprawne funkcjonowanie państwa.

Na czym polegała koncepcja naprawy finansów, zaproponowana przez Władysława Grabskiego? Czy działania podjęte przez ojca polskiego złotego stworzyły możliwość dalszego funkcjonowania państwa? Na te pytania odpowiada prof. Wiesław Wysocki z Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Audycja jest współfinansowana przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

Do wysłuchania audycji zaprasza Ewa Plisiecka.

Teksty czyta Krzysztof Dumała.

Realizacja i oprawa muzyczna Magdalena Górecka-Balcer.

PODCASTY I GALERIE