Wilno i Warszawa upamiętniły rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego iluminacją świetlną

Wczoraj na fasadzie ratusza w Wilnie i fasadzie prezydencji w Warszawie wyświetlone zostały projekcje świetlne, mające na celu upamiętnienie wybuchu Powstania Styczniowego 1863 r.

zw.lt
Wilno i Warszawa upamiętniły rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego  iluminacją świetlną

Fot. Ambasada RP w Wilnie

Powstanie styczniowe, czyli największy w XIX w. polski zryw narodowy, rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r. Objęło ponad tysiąc starć, a w siłach polskich uczestniczyło w sumie ok. 200 tys. osób.

Powstanie pochłonęło kilkadziesiąt tysięcy ofiar i w ogromnym stopniu wpłynęło na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.

PODCASTY I GALERIE