Wileńska Nadzieja. Konkurs na opowiadanie dla młodych pisarzy

Krajowe Stowarzyszenie Literatów Polskich na Litwie, kwartalnik Naujoji Romuva oraz Instytut Polski w Wilnie ogłaszają konkurs dla młodych pisarzy litewskich, tworzących w językach litewskim i polskim na opowiadanie o treści optymistycznej, zawierającej przesłania nadziei na lepszą przyszłość. Utwory nagrodzone i wyróżnione w obydwu kategoriach zostaną wydane w dwujęzycznej publikacji książkowej Wileńska nadzieja, która będzie dystrybuowana nie tylko na Litwie, lecz także w Polsce.

lenkukultura.lt
Wileńska Nadzieja. Konkurs na opowiadanie dla młodych pisarzy

Fot. Pexels

Utwory nagrodzone i wyróżnione w obydwu kategoriach zostaną wydane w dwujęzycznej publikacji książkowej Wileńska nadzieja, która będzie dystrybuowana nie tylko na Litwie, lecz także w Polsce.

Oprócz publikacji nagrodzonych utworów, laureaci konkursu otrzymają też atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd ds. Mniejszości Narodowych Republiki Litewskiej (tablet, czytnik e-book, odtwarzacz MP3). Organizatorzy konkursu zapraszają do udziału wszystkich pisarzy urodzonych nie wcześniej niż w 1990 roku, piszących w języku polskim i
litewskim.

Łączna objętość utworu powinna się mieścić w granicach od 5 000 do 20 000 znaków. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przysłania lub osobistego dostarczenia materiałów w nieprzekraczalnym terminie do 31 września 2020 roku do siedziby Instytutu Polskiego, ul. Šv. Jono 3, LT01123 Wilno, w kopercie oznaczonej czytelnym hasłem złożonym z dowolnego słowa i dopiskiem „Konkursas Vilniaus viltis”.

Do koperty należy włożyć zamkniętą kopertę zawierającą imię i nazwisko oraz dane kontaktowe uczestnika (numer telefonu i adres elektroniczny lub zamieszkania). W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z organizatorami konkursu.


PODCASTY I GALERIE