Wiersze poetów wileńskich w antologii „Świat idzie inną drogą”

Przyjście wiosny można dostrzec na wiele sposobów – tak aby codzienna rutyna nie zaćmiła radości i poezji budzącej się ze snu przyrody. 11 marca w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się prezentacja antologii „Świat idzie inną drogą” wydanej w Słupsku, w której ukazały się też wiersze poetów z Litwy.

zw.lt
Wiersze poetów wileńskich w antologii „Świat idzie inną drogą”

Fot. Julijana Mikulevič

Podczas imprezy Aleksander Sokołowski opowiedział o działalności poetów polskich na Litwie, po czym Jan Andrzejewski przedstawił początki współpracy Wilna ze Słupskiem oraz podkreślił jej wartość.

Po krótkim zarysie historycznym powstania antologii, poeci, których wiersze się w niej ukazały, a mianowicie: Aleksander Sokołowski, Teresa Markiewicz, Maria Jakubowska, Aleksander Śnieżko oraz członkowie Nowej Awangardy Wileńskiej: Marzena Mackojć, Agnieszka Mackojć, Dominika Olicka, Krystyna Užėnaitė i Mirosława Bartoszewicz, mieli możliwość je przedstawić uczestnikom oraz gościom imprezy.

Warto podkreślić, że w antologii „Świat idzie inną drogą” ukazała się też twórczość nieobecnych podczas imprezy Dariusza Kaplewskiego oraz Daniela Rogoży, którzy również są członkami Nowej Awangardy Wileńskiej.

W czasie imprezy była przedstawiona nowa członkini Nowej Awangardy Wileńskiej Marzena Palewicz, która przeczytała swoje wiersze z antologii „W zakolu Wilii”. Jadwiga Podmostko podkreśliła, iż wiersze Polaków z Litwy są rozpoznawane i czytane w Polsce, zaprezentowała Kalendarz Rodziny Wileńskiej, w którym między innymi została umieszczona poezja poetów polskich na Litwie.

Imprezę rozjaśniły występy muzyczne Ewy Szturo, Miłady Miłto, Ryszarda Bryżysa oraz Teresy Markiewicz. Na zakończenie prowadząca imprezy Marzena Mackojć zaznaczyła, iż „poezja zawiera w sobie najwięcej prawdy. Bo proza może być fikcją od początku do końca, a poezja jest raczej zapisem emocji.” Po występach wszyscy uczestnicy oraz goście zostali zaproszeni na chwilę refleksji przy kawie.

Świat idzie inną drogą
Porzucił zużyte narzędzia
Płynie wezbranym prądem
Wybuchając gorącym ogniem.
Ciemne chmury zasłaniają ślady –
Ale gdy w życia wieczór szary
Serce zadrży boleśniej
Łzy przerabiam na wiersze… (Aut. Anna Karwowska)

Autor tekstu: Marzena Palewicz

PODCASTY I GALERIE