Wieczór muzyczny poświęcony twórczości Ogińskiego

28 stycznia o godz. 18 w Domu Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa (ul. Savičiaus 11) odbędzie się teatralizowany projekt muzyczny „Michał Kleofas Ogiński: Ojczyźnie poświęcam majątek, prace i życie”.

zw.lt
Wieczór muzyczny poświęcony twórczości Ogińskiego

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

Jest to kontynuacja cyklu, w ramach którego przypominane są wybitne osobistości XIX wieku, które wniosły swój wkład w wielokulturowy pejzaż Wilna: Napoleon Orda, Michał Kleofas Ogiński, Adam Mickiewicz, Stanisław Moniuszko, Cezar Cui, Jascha Heifetz, Leopold Godowski.

Inicjatorkami projektu są aktorka i reżyserka Virginija Kochanskytė,pianistka Šviesė Čepliauskaitė į piosenkarka Giedrė Zeicaitė. „Jest to część składowa obchodów 250-lecia urodzin Ogińskiego, okazja do poznania jego osobowości, spuścizny twórczej, a także mało znanego dziedzictwa kulturowego tamtego okresu” – mówią autorki projektu.

W teatralizowanym przedstawieniu muzycznym słuchacze usłyszą po raz pierwszy na Litwie wykonywane utwory na głos i fortepian, większość utworów fortepianowych zostanie przedstawiona także po raz pierwszy.

Program „Michał Kleofas Ogiński: Ojczyźnie poświęcam majątek, prace i życie” był już prezentowany w Polsce, Rosji, na Białorusi, w Kaliningradzie i wielu miastach Litwy.

Rok 2015 jest na Litwie ogłoszony Rokiem Ogińskiego. W bu­dże­cie na rok 2015 rząd Litwy prze­wi­dział środ­ki fi­nan­so­we na re­ali­za­cję pro­gra­mu obchodów. W ramach obchodów w kraju i poza jego granicami odbędzie się wiele koncertów, festiwali, wystaw. W Plungė zostanie odrestaurowany pałac Ogińskiego. Samorząd wileński ma uporządkować panteon rodu Ogińskich na cmentarzu Saulės, przy kościele św. Piotra i Pawła.

PODCASTY I GALERIE