Wiceministrowie kultury Polski i Litwy odwiedzili wileńskie kościoły

Eksperci polsko - litewskiej grupy do spraw ochrony dziedzictwa kulturowego wraz ze współprzewodniczącymi wiceministrami kultury Polski i Litwy Jarosławem Sellinem i Renaldasem Augustinavičiusem odwiedzili wileńskie kościoły: Kościół Ducha Świętego, Kościół Franciszkański, Kościół Bernardyński, gdzie są prowadzone prace konserwatorskie w dużym stopniu finansowane przez stronę polską. Polsko-Litewska Grupa Ekspertów ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego koordynuje wykonywanie „Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy Pełnomocników Rządów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego” podpisanej 16 grudnia 1999 roku w Warszawie. Dokument ten stanowi podstawę współpracy polsko-litewskiej w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego.

zw.lt
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej