Warsztaty czytelnicze „Zabawy z książką. Jak skutecznie promować literaturę?”

2 grudnia, godz. 12.00 w Centrum Kultury w Solecznikach (ul. Vilniaus  48, Soleczniki) odbędą się warsztaty czytelnicze „Zabawy z książką. Jak skutecznie promować literaturę?” Spotkanie poprowadzi dr hab. Marek Kochanowski, profesor Uniwersytetu w Białymstoku.

zw.lt
Warsztaty czytelnicze „Zabawy z książką. Jak skutecznie promować literaturę?”

Na spotkaniu zostaną pokazane różne sposoby promocji literatury. W formie prezentacji omówione będą takie metody, jak warsztaty kreatywnego pisania, warsztaty wycinania wierszy, zdrapki literackie, promocja literatury w nowych mediach, sposoby organizacji
spotkań, festiwali i debat literackich, wycieczek literackich.

Marek Kochanowski – dr hab., profesor na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Literaturoznawca, eseista, animator kultury, absolwent filologii polskiej i studiów w zakresie zarządzania kulturą (Szkoła Główna Handlowa 2014); Autor książek eseistycznych i naukowych, poświęconych literaturze modernistycznej, regionalnej i popularnej; Współzałożyciel i prezes białostockiego Stowarzyszenia „Fabryka
Bestsellerów”, zajmującego się edukacją czytelniczą i organizacją imprez literackich (festiwali, warsztatów, slamów, wycieczek literackich); Dyrektor Festiwalu Literackiego „Zebrane” (kilkanaście edycji). Organizator wielu imprez literackich; Laureat Stypendium Artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku (2019, 2021);

Spotkanie w języku polskim. 

Wydarzenie skierowane do animatorów kultury.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Centrum Kultury w Solecznikach

PODCASTY I GALERIE