Walery Sławek – trzykrotny premier, ideolog obozu sanacyjnego

Był działaczem niepodległościowym, członkiem PPS, ideologiem i politykiem obozu sanacyjnego. Trzykrotny premier II RP. Bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego.

polskieradio.pl
Walery Sławek – trzykrotny premier, ideolog obozu sanacyjnego

Fot. Wikipedia/CC

Jego życiorys jest klasycznym przykładem kariery politycznej wybitnego przedstawiciela pokolenia, które wywalczyło dla Polski niepodległość. Był jednym z najbardziej oddanych polskiej sprawie żołnierzy, który skutecznie wcielał w życie idee Józefa Piłsudskiego.

Walery Sławek pochodził z Kresów Wschodnich. Wywodził się z rodziny inteligenckiej, która była daleko spokrewniona z rodziną Ignacego Jana Paderewskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Handlową Leopolda Kronenberga w Warszawie. Podjął pracę w bankowości, najpierw w Warszawie, a później w Łodzi. Tam też wziął udział w organizowaniu struktur Polskiej Partii Socjalistycznej. W 1902 roku w Wilnie poznał Aleksandra Prystora i Józefa Piłsudskiego. Był to zwrotny moment w jego życiu. Został jednym z najbliższych współpracowników Marszałka. Wielokrotnie stawał w jego obronie i wcielał w życie jego idee polityczne. Budując zaplecze kadrowe dla przyszłego obozu sanacyjnego, właśnie na polecenie Józefa Piłsudskiego, w czerwcu 1924 roku powołał Związek Legionistów Polskich. Został jego prezesem. Jego celem było zbudowanie silnego zaplecza organizacyjnego dla środowisk piłsudczykowskich.

W 1928 roku był pomysłodawcą utworzenia prorządowego ugrupowania Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem.

Był trzykrotnym szefem rządu II RP i marszałkiem Sejmu. Przyczynił się do powstania Komisji Konstytucyjnej, w której do 1934 roku debatowano o kształcie nowej konstytucji. Założenia i znaczną część projektu nowej ustawy zasadniczej, czyli konstytucji kwietniowej, przygotował właśnie Walery Sławek.

W audycji o Walerym Sławku wzięli udział prof. Arkadiusz Indraszczyk z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i prof. Paweł Skibiński z Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

Audycja jest współfinansowana przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

Teksty czyta Andrzej Krusiewicz.

Realizacja i oprawa muzyczna Magdalena Górecka-Balcer.

Do wysłuchania audycji zaprasza Halina Ostas.

PODCASTY I GALERIE