Waldemar Szełkowski – jednym z laureatów nagrody IPN „Semper Fidelis”

Waldemar Szełkowski, nauczyciel historii w Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie oraz założyciel Wileńskiego Klubu Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Nowa Wilejka został laureatem drugiej edycji nagród Instytutu Pamięci Narodowej „Semper Fidalis”.

zw.lt

Wśród laureatów znaleźli się również s. Roman Twaróg, bp senior Jan Purwiński oraz małżeństwo dziennikarzy Iness Todryk-Pisalnik i Andrzej Pisalnik. Nagrodę post mortem przyznano slawistce, badaczce dziejów Kresów Dorze Kacnelson.

„Waldemar Szełkowski trzykrotnie został wyróżniony w konkursie „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”. Angażuje się w różnorakie projekty edukacyjne, jak np. ekspedycja na Syberię szlakiem polskich zesłańców. Od 5 lat udziela się w Wileńskim Klubie Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Nowa Wilejka, którego jest założycielem i prezesem. Celem Klubu jest wszechstronne promowanie wiedzy z historii Litwy i Polski, z akcentem na historię Wileńszczyzny; prowadzenie prac i akcji popularyzujących historię wojskowości; zbieranie informacji o polskich żołnierzach i opieka nad miejscami ich upamiętnienia” – tłumaczy nominację Instytut Pamięci Narodowej.

Waldemar Szełkowski jest także autorem ponad 150 artykułów o tematyce historycznej, krajoznawczej, podróżniczej oraz wydanej w 1999 r. monografii „Akademicki Klub Włóczęgów Wileńskich”.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej