W Wilnie wystąpił chór „Capella Corale Varsaviana”

5 października br., w ramach trasy koncertowej po krajach bałtyckich, w wileńskim kościele Bernardyńskim wystąpił chór „Capella Corale Varsaviana”, kierowany przez dyrygenta Romana Rewakowicza.

zw.lt
W Wilnie wystąpił chór „Capella Corale Varsaviana”

Goście z Polski przygotowali ambitny, dwuczęściowy program zawierający reprezentatywne spektrum polskiej muzyki sakralnej a cappella różnych epok i stylów. Koncert zatytułowany „Polska muzyka chóralna XVI-XXI w.” rozpoczął się od utworów z epoki późnego renesansu – okresu świetności Pierwszej Rzeczypospolitej, która była wspólnym domem wielu narodów zamieszkujących tę cześć Europy. Zabrzmiały m. in. utwory Wacława z Szamotuł – jednej z najciekawszych indywidualności dawnej muzyki polskiej; Mikołaja Gomółki – autora „Melodii na psałterz polski” wydanych w 1580 roku w Krakowie i zawierających bardzo oryginalne i urozmaicone czterogłosowe, opracowania polskich przekładów kompletu psalmów, dokonanych przez wybitnego poetę Jana Kochanowskiego; Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego – kapelmistrza katedry wawelskiej, tradycyjnego miejsca koronacji i pochówków władców Polski.

Drugą grupę w repertuarze koncertu stanowiły kompozycje pochodzące z XX wieku, w którym muzyka sakralna była w Polsce reprezentowana szczególnie bogato. Powstawały wtedy zarówno dzieła użytkowe, służące liturgii jak i artystyczne stylizacje będące wyrazem osobistej duchowości swych autorów, ich refleksji religijnej i historycznej. Przykładem z pierwszej grupy było dzieło Feliksa Nowowiejskiego „Stabat Mater”.

Dla generacji aktywnej po II wojnie światowej muzyka religijna było często rodzajem demonstracyjnego sprzeciwu wobec opresyjnego komunistycznego reżymu, próbującego (bezskutecznie) zacierać wielowiekowe tradycje polskiej duchowości. Przyznać też trzeba, że poza okresem stalinowskim władza nie poważyła się na otwartą konfrontację z Kościołem, a twórczość sakralna – choć niekoniecznie wspierana przez oficjalne czynniki, nie była także przez nie kontestowana (w odróżnieniu od innych krajów bloku sowieckiego). Zabrzmiały zatem utwory Juliusza Łuciuka – jego surowa „Msza dziękczynna” z 1974 roku; Henryka Mikołaja Góreckiego –  motet „Totus tuus”, wykorzystujący za tekst motto papieża Jana Pawła II zawierzającego siebie tymi słowami („cały Twój”) Maryi (dedykowane papieżowi dzieło rozbrzmiewało po raz pierwszy podczas jego trzeciej pielgrzymki do ojczyzny, w 1987 r.). Młodszą generację reprezentował Bartosz Kowalski i jego brawurowe „Sanctus” z roku 2000 – utwór niejako symbolicznie zamykający wiek XX w polskiej muzyce sakralnej i wprowadzający ją w nowe stulecie.

Ukłonem gości – chóru „Cappella Corale Varsaviana” – wobec gospodarzy było włączenie do programu utworów litewskiego kompozytora Vidmantasa Bartulisa i łotewskiego kompozytora Andrejsa Jurjānu.

Podczas tournée bałtyckiego chór „Capella Corale Varsaviana”  wystąpił w Rydze, w Dyneburgu, w Wilnie oraz w Kownie. Współorganizatorem koncertu wileńskiego był Instytut Polski w Wilnie.

Trasę koncertową dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz miasto stołeczne Warszawa.

PODCASTY I GALERIE