W Warszawie odbyła się Rada Oświaty Polonijnej

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska przewodniczyła dzisiaj posiedzeniu Rady Oświaty Polonijnej. Towarzyszy ono V Światowemu Zjazdowi Polonii i Polaków za Granicą, który rozpoczyna się w Warszawie.

zw.lt
W Warszawie odbyła się Rada Oświaty Polonijnej

Fot. Roman Niedźwiecki

Podczas środowego posiedzenia członkowie Rady dyskutowali m.in. o wyzwaniach oświaty polskiej za granicą, wspomaganiu nauczania języka polskiego wśród Polonii i Polaków za granicą, a także przekazali informację o sytuacji polskiej oświaty w poszczególnych krajach. Dyskusja dotyczyły również projektowanych zmian przepisów oświatowych w zakresie awansu zawodowego nauczycieli polonijnych oraz zmiany nazwy „szkolnych punktów konsultacyjnych” na „szkoły polskie”.

Szefowa MEN poinformowała, że w 2019 roku planowane jest uruchomienie projektu dotyczącego przygotowania specjalnych podręczników dla uczniów polonijnych.

,,Będą one dostosowane do potrzeb uczniów w poszczególnych państwach” – wskazała minister Anna Zalewska.

Minister edukacji przypomniała, że młodzi członkowie Polonii uczą się języka ojczystego w różnych typach szkół na całym świecie: 17 tys. polskich uczniów uczy się Szkolnych Punktach Konsultacyjnych, 180 tys. w szkołach społecznych.

Posiedzenie Rady Oświaty Polonijnej jest dobrą okazją do przypomnienia o zrealizowanych i realizowanych działaniach MEN dla dzieci i nauczycieli polskich za granicą. Jednym z najważniejszych jest spełnienie postulatu polskich środowisk oświatowych za granicą o umożliwienie nauczycielom szkół polonijnych ubiegania się o kolejne stopnie awansu zawodowego. Kolejna istotna kwestia to zmiana nazwy Szkolnego Punktu Konsultacyjnego (SPK) na „szkoła polska” jako oddanie rzeczywistej roli tych placówek w procesie zachowania tożsamości dzieci polskich za granicą. Warto podkreślić również działania na rzecz wspomagania nauczania języka polskiego za granicą, w tym m.in.: doskonalenie zawodowe nauczycieli, program „Rodzina Polonijna”, organizowanie obozów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz wyposażanie szkół w podręczniki. Niezwykle istotne jest także wspieranie uczniów powracających do kraju przez zapewnienie dzieciom polskich pracowników migrujących możliwości uczenia się języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów.

Rada Oświaty Polonijnej (ROP) została powołana w 2010 roku. Do jej głównych zadań należy przygotowywanie opinii dla Ministra Edukacji Narodowej na temat kierunków zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą, przedstawianie propozycji rozwiązań w obszarze oświaty polskiej za granicą, a także konsultowanie projektów aktów prawnych i opracowań zawierających propozycje systemowych zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą.

Członkowie Rady reprezentują największe środowiska oświatowe na świecie (18 krajów). W ich skład wchodzą wszystkie formy nauczania języka polskiego i w języku polskim, tj. szkoły organizacji Polaków, szkoły w systemach oświaty krajów zamieszkania Polonii i Polaków za granicą oraz szkolne punkty konsultacyjne prowadzone przez MEN.

PODCASTY I GALERIE