W Sejnach odsłonięta tablica poświęcona pojednaniu polsko-litewskiemu

Odsłonięciem tablicy poświęconej pojednaniu polsko-litewskiemu na placu przy bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach rozpoczęły się w sobotę obchody setnej rocznicy powstania sejneńskiego.

PAP
W Sejnach odsłonięta tablica poświęcona pojednaniu polsko-litewskiemu

Fot. Joanna Bożerodska

Powstanie sejneńskie jest najważniejszym wydarzeniem historycznym dla mieszkańców Sejneńszczyzny. Powstańcy 100 lat temu dążyli do opanowania Sejn zajętych w sierpniu 1919 r. przez Litwinów, którzy kilkanaście dni wcześniej wycofali się z Suwałk.

23 sierpnia 1919 roku o godz. 3.00 rozpoczęło się powstanie. O godz. 6.00 Polacy zdobyli miasto, ale 26 sierpnia z rana Litwini odbili je na kilka godzin. Powstańców wsparł 41 Suwalski Pułk Piechoty. Litwini natarli ponownie na Sejny 28 sierpnia, ale Polacy obronili miasto. Dotychczas ustalono, że w powstaniu zginęło 54 Polaków, w tym osoby cywilne.

Obchody rozpoczęły się odsłonięciem tablicy poświęconej pojednaniu polsko-litewskiemu. Widnieje na niej napis w obu językach: „Pojednanie to wybór”.

„Pojednanie to nie są słowa, pojednanie to codzienne czyny” – powiedział podczas uroczystości burmistrz Sejn Arkadiusz Nowalski. Dodał, że należy sprecyzować sposób pojednania obu narodów, które są obecnie i w NATO, i w Unii Europejskiej. „Na tablicy zostawiliśmy miejsce na jakiś symbol pojednania, tylko musimy go odnaleźć” – dodał Nowalski.

Przewodnicząca Wspólnoty Litwinów w Polsce (WLwP) Jolanta Malinowska-Wiaktor powiedziała, że pojednanie jest niekończącym się procesem i zależy od naszych codziennych wyborów. „Każdy z nas musi samodzielnie dokonać wyboru tego, jak wydarzenia sprzed stu lat będą oddziaływać na jego codzienne życie, podejmowane decyzje, kontakty z sąsiadami, w domu, w pracy, w szkole, w kościele czy urzędzie” – powiedziała Malinowska-Wiaktor.

„Wyrażam nadzieję, że słowa wyryte na tej tablicy nie pozostaną tylko przypadkowym dekorum, lecz głęboko wpiszą się w nasze, Litwinów i Polaków, zwłaszcza mieszkańców Sejneńszczyzny, umysły i zapoczątkują żmudny, ale chwalebny proces polsko-litewskiego pojednania. Będzie on źródłem pokoju, wzajemnego zrozumienia, poszanowania oraz dobrobytu, jednym słowem spoiwem godnego współżycia obu naszych sąsiedzkich narodów” – dodała przewodnicząca WLwP.

Fot. FB/Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Litwa

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski odczytał list prezydenta Andrzeja Dudy do uczestników uroczystości.

„Odzyskanie niepodległości i proces kształtowania granic odrodzonej Rzeczypospolitej to fundament naszej najnowszej historii. Suwerennego państwa nikt Polakom nie podarował, musieliśmy wywalczyć je mocą patriotyzmu, męstwa i poświęcenia. Jeden z ważnych zrywów, świadczących o nieugiętej woli niepodległości i samostanowienia, miał miejsce przed stu laty tutaj, na Sejneńszczyźnie. Razem z Państwem oddaję cześć walecznym bojownikom Polskiej Organizacji Wojskowej, synom tej ziemi, którzy stoczyli ciężkie, zwycięskie zmagania w imię przynależności Sejneńszczyzny do Rzeczypospolitej” – napisał prezydent.

„Łączę się z Państwem w kręgu pamięci, modlitwy i historycznej zadumy. Składając hołd naszym współrodakom, którzy nie zawahali się złożyć daniny krwi w służbie Ojczyźnie, myślimy jednocześnie o złożoności dziejowych procesów, które sprawiły, że przedstawiciele dwóch narodów przez kilkaset lat współtworzących zgodną, wielonarodową organizację państwową wystąpili orężnie przeciw sobie. W niemałym stopniu było to wynikiem polityki mocarstw, które chciały panować lub utrzymać wpływy w tym regionie, stosując zasadę „dziel i rządź”. O tym, jak głęboka jest więź wspólnych nam tragicznych losów, ale także o tym, jak wiele tych samych wartości i ideałów wyznajemy, Polacy i Litwini przekonali się dobitnie jako ofiary zaborczej polityki mocarstw w XVIII i XIX wieku, paktu Ribbentrop-Mołotow, tragedii II wojny światowej oraz zbrodni komunistycznego systemu. Pamiętając o tej wspólnocie dziejów, dziś pochylamy się w modlitwie za wszystkich uczestników sporu sprzed stu lat, a przede wszystkim za wszystkie jego ofiary – i polskie, i litewskie” – podkreślił Andrzej Duda.

„Polaków i Litwinów łączy dziś dobre sąsiedztwo, współpraca oraz członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej. Bliskie relacje polsko-litewskie są naszym wspólnym osiągnięciem i powodem do dumy. Stanowią one piękny przykład przezwyciężania konfliktów z przeszłości i nawiązania do najlepszych wątków dziedzictwa obu narodów. Partnerstwo polsko-litewskie służy dziś umocnieniu naszej niepodległości i bezpieczeństwa, realizacji strategicznych interesów, a także może być uniwersalną inspiracją do budowania mostów między ludźmi. Cieszę się, że przed miesiącem miałem przyjemność gościć w Warszawie nowo wybranego Prezydenta Republiki Litewskiej, który właśnie w Polsce złożył swoją pierwszą wizytę zagraniczną. Było także dla nas wielką satysfakcją świętować niedawno z udziałem Przewodniczącego litewskiego Sejmu 450. rocznicę zawarcia unii lubelskiej.

Fot. Arkadiusz Nowalski

Składam serdeczne podziękowanie organizatorom i uczestnikom dzisiejszych obchodów, które są wyrazem wdzięczności dla bohaterów walk o niepodległość i niosą przesłanie patriotyzmu. Polska zawsze będzie pamiętać o zasługach mieszkańców ziemi sejneńskiej, suwalskiej i augustowskiej. Rzeczpospolita jest także dumna z różnorodnego bogactwa tego regionu, współtworzonego przez zamieszkujące tu w zgodzie mniejszości narodowe. Tutaj, w piękny sposób mieszają się różne narodowości, tradycje i języki. Rzeczpospolita, tworząc jak najlepsze warunki dla życia i rozwoju mniejszości litewskiej, cieszy się z obywatelskiego zaangażowania i wkładu, jaki społeczność polskich Litwinów wnosi w pomyślny rozwój ziemi sejneńskiej i całej naszej Ojczyzny. Niech lekcje zaczerpnięte z trudnej i tragicznej historii pomagają nam dalej tworzyć dobrą wspólną przyszłość” – czytamy w liście prezydenta RP.

W stulecie powstania oddział IPN w Białymstoku zaprezentował wystawę poświęconą powstańcom z Okręgu Suwalskiego POW, którzy stanęli wówczas przeciwko wojskom litewskim. W Ośrodku Kultury w Sejnach odbyła się też promocja książki prof. dr. hab. Wiesława Jana Wysockiego „Powstanie sejneńskie 1919”.

Główne uroczystości setnej rocznicy powstania sejneńskiego rozpoczną się w niedzielę mszą św. w bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach. Potem wszyscy przejdą pod pomnik Powstania Sejneńskiego i Czynu Niepodległościowego Ziemi Sejneńskiej. 

PODCASTY I GALERIE