Kalendarz na 2017: Dziedzictwo sakralne mniejszości narodowych

Departament Mniejszości Narodowych wydał kalendarz na 2017 rok, w którym znalazły się fotografie dziedzictwa sakralnego mniejszości narodowych na Litwie.

BNS
Kalendarz na 2017: Dziedzictwo sakralne mniejszości narodowych

Fot. Tautinių Mažumų Departamentas prie LR

Dyrektor Departamentu dr. Vida Montvydaitė podkreśliła, że w wydaniu starano się przedstawić rzadziej odwiedzane świątynie, znajdujące się w różnych częściach Litwy.

W kalendarzu znalazły się świątynie katolickie, ewangelickie, luterańskie, ortodoksyjne, prawosławne, żydowskie, muzułmańskie i karaimskie.

W wydaniu znajduje się również krótki opis każdej ze świątyń. Autorem zdjęć, które ukazały się w kalendarzu, jest Jonas Paršeliūnas – fotograf specjalizujący się w uwiecznianiu świątyń i innych budowli, stanowiących dziedzictwo narodowe mniejszości narodowych.

PODCASTY I GALERIE