VI Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym”

8-10 września 2022 r. na Uniwersytecie Wileńskim (Wydział Filologiczny, ul. Universiteto 3) odbędzie się VI Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym” „Pogranicza Słowiańszczyzny przełomu XX i XXI wieku. Język – społeczeństwo – kultura – tożsamość”.

zw.lt
VI Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym”

W tematyce konferencji organizatorzy odwołują się do pojęcia pogranicza – pokazują w ten sposób złożoność rzeczywistości, w jakiej funkcjonuje współcześnie Słowiańszczyzna. Zmiany geopolityczne w ostatniej dekadzie XX wieku ukształtowały nowe pogranicza terytorialne w Europie, rzutowały także na sytuację socjolingwistyczną poszczególnych języków słowiańskich.

Na przełomie XX i XXI wieku rewolucja technologiczna przyśpieszyła globalizację wzorców komunikacyjnych, doprowadziła do powstania nowych mediów, nowych gatunków i form językowych. Wskutek procesów
globalizacyjnych systemy języków słowiańskich ewoluują przede wszystkim pod wpływem języka angielskiego. Nieograniczony przepływ idei i wzorów oraz homogenizacja kulturowa nie doprowadziły
jednak do zaniku tradycyjnie rozumianych pograniczy etnicznych i językowych – wielojęzyczność, wielokulturowość i lokalność zyskały nowy wymiar, między innymi dzięki obecności w świecie wirtualnym.

W analizie zjawisk zachodzących na przełomie wieków w językach słowiańskich termin pogranicze może oznaczać zarówno stan lub obszar przejściowy, jak i wskazywać na hybrydowość odmian języka, sposobów komunikacji itp.

Podczas tego ważnego przedsięwzięcia o zasięgu międzynarodowym organizatorzy planują zorganizowanie również warsztatów z lingwistyki kulturowej, dlatego do udziału w konferencji zapraszają młodych naukowców, doktorantów oraz osoby zainteresowane badaniami w tej dziedzinie.

Języki konferencji: wszystkie języki słowiańskie, litewski, angielski.

Wstęp wolny!

Więcej o konferencji oraz program wydarzenia: http://www.sociolingvistika2022.flf.vu.lt/pl/pradzia-polski/

Organizator: Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego;
Partner: Instytut Polski w Wilnie.

PODCASTY I GALERIE